Sant Sadurní d'Anoia ANC...

El municipi de Sant Sadurní d’Anoia, amb 4.241 habitants el 1936, destacava per la presència de les indústries destinades a l’elaboració de cava, a més de la matèria primera per produir-lo. Segons les referències consultades, la Col·lectivitat Agrícola de Sadurní d’Anoia es constituí el 18 de setembre de 1936 a partir de mig centenar de propietats, entre habitatges i finques, i estava dirigida per Jacint Massana, de la CNT. Malgrat que no se’n detalla l’extensió, es coneixen els propietaris ni la partida on estaven situades les finques que formaren part de la col·lectivitat. Destaquen les de Luis Bertrán Escrivà de Romaní i Sentmenat, Marquès de Monistrol, a qui se li requisaren fins a onze propietats als termes de Sant Sadurní i el nucli de Monistrol, i entre les que destacaven les caves i el castell. També les de Pere Raventós, que malgrat només ser-ne tres, es sumaven a les de Raimat, a Lleida. La colònia agrícola més gran de Catalunya (3.000ha) quedà en mans dels qui la treballaven sota les sigles del POUM a inicis de setembre de l’any 1936. Amb tot, fins a dinou propietats foren confiscades, algunes, fins i tot, amb els útils, animals i càrregues de vi del seu interior.

 

Llistat de finques confiscades i incorporades a la Col·lectivitat de Sant Sadurní[1]

Sant Sadurní d’Anoia  
Propietaris Nom de la finca/partida
Ramon Fontanals Vinya de Fontanals
Conxita Formosa La Caseta
Josep Llopart Dues portadores, una fanga, una massa i tres tascons
Ca l’Almirall Un carro i un cavall amb els guarniments corresponents
Rectoria de Monistrol Rectoria
Joan Carbó Vinya de Pacià o Cal Xic de l’Agustí
Raül Mir Mas Solanes
Jacinto Boquera Mas Oliver
Francesc Llopart (Perejan) Molí del Recó
Vinya de dalt la riera del Laverno
Antoni Ferrer (Malric) Torre de la Pobolla
Les Casetes de Cal Mir
Roca Pruna
Pere Mir Ràfols (Guineu) Plana de la Guineu
Plana dels Avellaners
Plana del Molí del Recó
Nano de la Vaqueria
Celler i fasina del carrer 1r de maig
Salzereda de la Riera d’Anoia
Quaranta botes; vint-i-dues portadores; vint tines; dues aixetes; quatre premses; una màquina de trepitjar; una bàscula; una estarrissadora; una arada; un forcat; un pi(o)ltre; tres carros; un animal amb els corresponents guarniments; cent càrregues de vi
Pallissa del carrer Diputació
casa de la Plaça de l’Era
Salvador Oliver Casa del carrer Montserrat
Dos carros i un cavall amb els seus guarniments
Ernest Poch Can Catasús
Dos carros; una tartana, un cavall i els corresponents guarniments; dos forcats; un pi(o)ltre; una arada; quaranta-cinc botes; deu portadores; dues aixetes; dues premses; cent cinquanta-tres càrregues de vi
Pere Poch (Catasús) Hort de Can Catasús
La Plana de Can Catasús
Torons
Vinya del Pou
Hort de la Sínia
Vinya dels Bancals
Plana del Motor
Marquès de Monistrol Torrent de Can Benet
Can Valldebell
Can Catasús
La Maseria
Vinya de Pere Crestes
Pineda de Monistrol
Casa Monistrol
Vinya del Rector de Monistrol
Vinya i Bacanals
Vinya del Saní
Vinya de la Seca de Can Benet
Cent setanta-nou botes; trenta-un bocois; dinou barriques; quinze portadores; dues aixetes; set barralons de zinc; dos embuts de fusta; dues-centes noranta-tres càrregues de vi; vint-i-cinc bombones de vidre; cinc carros; una tartana; dos animals amb els corresponents guarniments; dos forcats; un rascle(t)
Josep Varias Vinya de Varias
Pont de fusta
Josep Rovira La Masoveria
Pedra Blanca
Lluis Bayu
El Merlis
Setanta-cinc botes; sis portadores; cinc aixetes; un cassot; una tartana; dos barralons de ferro; tres premses; una màquina de trepitjar; seixanta-nou càrregues de vi
Masoveria del Camí de Can Rosell de la Serra (Can Mota)
Salvador Rovira i Torelló Tancat del Mota
Manuel Sàbat Vinya de sota el camp d’Esports de l’Ateneu Agrícola
Pere Raventós Les vinyes del Darrere de Cal Guineu
La Sastre Nova
Vinya de l’estació

[1] Arxiu Nacional de Catalunya, Generalitat, Comitè d’Apropiacions. Expedients de confiscació; adjudicació i reclamació de béns de Sant Sadurní d’Anoia, reg. 6790.

Galeria D’Imatges

Documentació