Segons l’investigador alemany Walther L. Bernecker, a Les Cabanyes, el desembre de 1936, es constituí una col·lectivitat que comptava entre 24 i 67 hectàrees de terra per conrear.[1] Sense especificar-ne el nombre de membres, si que deixava constància el resultat de l’enquesta del Departament d’Agricultura de la Generalitat del desembre de 1936. La col·lectivitat de Les Cabanyes estava gestionada per les tres sindicals (CNT-UGT-Rabassaires), a més d’estar integrada aquesta al Sindicat Agrícola local. Segons la mateixa enquesta de la Conselleria, vint-i-tres dels cent-vuit jornals de terra dels que constava, això eren aproximadament 9 de les 67ha, havien estat apropiats als facciosos, mentre que els vuitanta-cinc restants s’havien incorporat de manera voluntària. Hi constaven 17 homes inscrits, mentre que els dones no hi constaven almenys que el treball ho requerís. De l’enquesta de la mateixa Conselleria se’n pot saber que es dedicaven al conreu de la vinya i el cereal, com la majoria dels municipis del voltant, i que els col·lectivistes rebien un avançament setmanal de 36 pessetes com a salari, amés de les resultes de la venda del producte.[2]

[1] Walther L. Bernecker: Colectividades y revolución social. El anarquismo en la guerra civil española, 1936-1939, Barcelona, Crítica, 1982.
[2] Butlletí del Departament d’Agricultura, [Barcelona] desembre de 1936.

Galeria D’Imatges

Documentació