Abans del desembre de 1936 es constituí a Castellet i La Gornal una col·lectivitat de la mà de la Unió de Rabassaires. Segons l’enquesta del Departament d’Agricultura, treballaven les 26ha de vinya, cereals i fruiters fins a 11 homes i 7 dones. Com a satisfacció per al seu treball, rebien un avançament setmanal de 36 pessetes i tot allò que en sortís de les resultes de vendre els productes.[1] No obstant això, hi ha evidències més tardanes d’una col·lectivitat al mateix municipi agrupada sota la CNT, la qual no consta a l’enquesta del Departament. Es tractava de la col·lectivitat El Progreso que comptava amb 26 famílies i al voltant de 97 individus. Es posava de manifest la seva existència en participar al Ple Regional de Camperols, organitzat per la CNT a Barcelona el gener de 1938, i enviar-hi un representant del Sindicat Únic, Ramon Vilanova, i un representant de la col·lectivitat El Progreso, Jaume Bricullé.[2]

[1] Butlletí del Departament d’Agricultura, [Barcelona] desembre de 1936.
[2] Credencials de delegats al Ple de Relacions Camperoles. Archivo Histórico Nacional, PS-Barcelona, 920/1.

Galeria D’Imatges

Documentació