Al nucli de Cantallops, a Avinyonet del Penedès, s’hi constituí una col·lectivitat integrada per membres de la CNT, almenys, durant els primers mesos de 1937. Les seves referències són escasses i no en coneixem ni l’extensió, ni el nombre de membres, ni el que conreaven. Tanmateix, un del seus membres, Pere Massana, deixà constància de la seva existència en assistir al Ple Regional de Camperols el maig de 1937, quan la col·lectivitat li estengué un aval com a representant de la mateixa. Altrament, la col·laboració entre col·lectivitat i el sindicat agrícola deuria ser fluida al llarg del conflicte, doncs en una altra credencial on no s’hi especifica la data, hi consta que un dels membres de la junta de la col·lectivitat és president del sindicat agrícola local.[1]

[1] Credencials de delegats al Ple de Relacions Camperoles. Archivo Histórico Nacional, PS-Barcelona, 920/1.

Galeria D’Imatges

Documentació