L’article 54 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que «la Generalitat i els altres poders públics han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques» i, al mateix temps, insta a adoptar totes «les iniciatives institucionals necessàries per al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució com a conseqüència de la defensa de la democràcia i l’autogovern de Catalunya» i insta també al «reconeixement de totes les persones que han patit persecució a causa de llurs opcions personals, ideològiques o de consciència».

Llegir tot el document…