Autor: Enzo Traverso
Mitja: EL PAIS
Descripció: El debat sobre les fosses en una perspectiva europea.

Veure el debat…