Bombardeigs Tarragona

Presentació

Presentació

El creixent interès per la Memòria Històrica del nostre país i per les víctimes de la Guerra Civil té encara alguns aspectes poc coneguts, com el dels bombardejos aeris sobre poblacions civils, una tàctica militar que es va implantar per primera vegada durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939), i les seves víctimes. Hi ha molt pocs estudis, i molt parcials sobre aquesta qüestió. Per cobrir aquest buit i honrar les víctimes dels atacs aeris sobre poblacions civils es planteja aquest projecte centrat en les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, que van patir un veritable setge aeri per part de l’aviació legionària italiana, la Legió Còndor alemanya i la Brigada Hispana que conformaven les Forces Aèries franquistes.

Els bombardejos van causar, aproximadament, unes mil víctimes, sent especialment intensos els bombardejos sobre les ciutats de Tarragona, Reus, Tortosa, Amposta, l’Ampolla, Cambrils i Vinyols i els Arcs, i el nus ferroviari de Sant Vicenç de Calders. A més de molts altres municipis. També es vol estudiar les mesures que es van prendre per defensar les ciutats d’aquests atacs: la Defensa Activa i la Defensa Passiva.

El projecte ” ELS BOMBARDEIGS AERIS SOBRE LES COMARQUES TARRAGONINES I LES TERRES DE L’EBRE (1937-1939)” es realitza en l’àmbit geogràfic de les comarques tarragonines i de les terres de l’Ebre, i pretén estudiar i analitzar el setge aeri que va patir durant la guerra civil espanyola, per part de l’aviació Legionària italiana i la Legió Còndor alemanya estacionada a Mallorca, i les víctimes ocasionades pel mateix. Encara que no era la primera vegada que s’atacava a les ciutats de la rereguarda, si que ho era la manera sistemàtica de fer-ho.

El projecte es compon de diverses actuacions totes elles interrelacionades:

 1. Indagar, localitzar i documentar el setge aeri de les comarques tarragonines i de les terres de l’Ebre durant el període 1936-1939 i les resposta donada per les autoritats civils i militars i la població mitjançant la Defensa Activa i la Defensa Passiva, mitjançant la investigació històrica oral i documental a els fons del Ufficio Storico dell’Aeronáutica Militar de Roma; Bundesarchiv de Berlín; Arxiu Històric de l’Exèrcit de l’Aire; Biblioteca Nacional d’Espanya; Arxiu Nacional de Catalunya; Biblioteca del Pavelló de la República; Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca i els arxius locals i comarcals de Tarragona i Terres de l’Ebre.
 2. Identificar les víctimes dels bombardejos franquistes sobre la població civil de la província de Tarragona (unes 1.000 persones) i la seva distribució per municipis. Elaborar un cens de víctimes consultable per Internet al web del grup ISOCAC.
 3. Publicar un llibre, un documental en format DVD de 30′ i una pàgina web amb els resultats obtinguts: atacs aeris, defensa activa i passiva i víctimes.

Objectius Generals

Els objectius generals del projecte són:

 1. La recuperació de la memòria històrica i el reconeixement moral de les víctimes de les víctimes dels bombardejos franquistes sobre poblacions civils a la província de Tarragona, mitjançant l’estudi de la documentació històrica i les entrevistes orals amb els testimonis i els familiars de les víctimes.
 2. L’estudi històric del primer ús massiu en la història de les guerres dels bombardejos sistemàtics sobre poblacions civils de la rereguarda, a partir de l’exemple de la província de Tarragona. Així com dels sistemes adoptats per a la protecció ciutadana: Defensa Activa i Defensa Passiva.
 3. La difusió entre la població, especialment entre la més jove, dels resultats obtinguts per reforçar una ciutadania democràtica que, a partir del coneixement del nostre passat més recent, sigui capaç d’encarar el futur amb pau i llibertat.

Objectius generals que poden subdividir-se en objectius més concrets:

 1. La investigació de fonts documentals d’arxius històrics i entrevistes orals encaminats a l’anàlisi dels atacs aeris sobre poblacions civils i les mesures de defensa adoptades per la ciutats.
 2. La identificació i el coneixement de les víctimes i les seves circumstàncies.
 3. La recopilació, conservació i difusió del patrimoni escrit, audiovisual (fotografies, cartells, enregistraments sonors, pel•lícules, …), o intel•lectual (manifestacions artístiques, musicals, literàries, …) en versió original o en suport digital, dels bombardejos i dels sistemes de defensa emprats durant la Guerra civil espanyola.
 4. La publicació d’estudis, informes o documents, ja siguin en paper o qualsevol altre suport audiovisual, que recullin diferents aspectes dels atacs aeris i de les seves víctimes, així com dels mitjans emprats per defensar-se aquests atacs, tant a nivell civil , com a militar.

Objectius Especifics

 1. Realització d’un estudi global de l’assetjament aeri de la província de Tarragona: aviació i aparells que el protagonitzen, estratègies i tàctiques utilitzades, anàlisi i descripció dels atacs, objectius i resultats, mesures de defensa activa i defensa passiva adoptada per les autoritats civils i militars i la pròpia població civil.
 2. Elaboració d’un cens nominal de les, aproximadament, 1.000 persones víctimes dels bombardejos franquistes durant la guerra civil espanyola a la província de Tarragona.
 3. Realització d’actes d’homenatge i reparació a les víctimes dels bombardejos franquistes sobre Tarragona.
 4. Recopilació, digitalització i conservació de documentació personal de les víctimes de la repressió franquista.
 5. Publicació del resultat de la investigació en format de llibre, DVD i pàgina web.


Grup de Recerca
ISOCAC SGR-1390 - URV
Telèfon: 977559737
info@bombardeigstarragona.com

Enllaç / Històric / Tarragona sota les bombes

En el marc del actes de commemoració del 70è aniversari de l’acabament de la Guerra Civil, sota el lema de “Només en fa setanta…”, es presentaren dos audiovisuals, Quan la Torre del Pretori era la presó de Pilats i Tarragona sota les bombes, produïts per la Conselleria de Patrimoni i l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona i dirigits per Màrio Pons Múria.

Diputació Barcelona...