Autors: Mireia Martí Mata, Pilar Piñero Méndez i Irene Rodríguez Rovira
Títol: Vilobí des de l’oblit. Història oral de la guerra i el franquisme.
Edició: Vilobí del Penedès, Ajuntament, Diputació de Barcelona i Memorial Democràtic, 2007

Vilobí des de l’oblit...Aquest llibre recull de forma sintètica i organitzada les entrevistes orals realitzades per les tres autores a vint-i-quatre persones relacionades amb el municipi de Vilobí del Penedès.

Les entrevistes giren al voltant de la guerra i la postguerra, i recullen el testimoni de les diferents visions i percepcions de que els veïns del municipi varen experimentar durant la guerra civil i la postguerra.

Un pròleg de l’historiador Salvador Campamà obre el llibre i situa el context històric. El prefaci de les autores dóna les claus de com s’ha realitzat el treball de recerca oral i com s’ha treballat. El llibre segueix un ordre cronològic i temàtic: la II República, la guerra, la postguerra, la figura del dictador, l’escola, l’activitat econòmica, els canvis tècnics, les festes i el lleure, el festeig, i les persones.

El llibre va acompanyat d’un DVD que recull bona part de les entrevistes realitzades, i que permet al lector/visionador copsar els sentiments dels entrevistats.