Autors: Francesc Xavier Puig Rovira
Títol: Vilanova i la Geltrú 1936-1939. Guerra civil, revolució i ordre social
Edició: Barcelona, l’Abadia de Montserrat, 2005

Vilanova i la Geltrú 1936-1939...En aquest llibre es recull la ingent tasca documental que Francesc-Xavier Puig Rovira ha fet sobre la Guerra civil a Vilanova i la Geltrú. El llibre s’estructura en cinc grans capítols: l’esclat de la revolució, la primera etapa del Consell Municipal (juliol, 36 – febrer, 37), la normalització del govern municipal (març – setembre, 37), el mandat de l’Alcalde Recasens (octubre,37 – setembre, 38), i els darrers mesos de la Guerra. Tot i que el llibre es centra en l’activitat desplegada pels diversos ajuntaments vilanovins durant la guerra, hi ha abundant informació sobre d’altres aspectes, entre els quals destacada la informació sobre persones i organitzacions que van jugar un paper clau durant aquests anys a la vila.

El llibre es tanca amb una sèrie d’apèndixs amb la relació detallada de persones mortes per la repressió revolucionària, persones mortes en els exèrcits republicà i franquista, morts en els camps de concentració, presons i hospitals, morts deportats en camps alemanys, i condemnats a mort pel franquisme.