Autor: Daniel Sancho
Títol: Vilafranca del Penedès durant el primer franquisme (1939-1945)
Edició: Premis de Llavor de Lletres, creació i recerca, Vilafranca del Penedès, 2004, pp 81-104
Ambit: Primer Franquisme

“El tema del qual parlarem al present treball d’investigació històrica, es centra en els primers anys del franquisme, concretament entre 1939 fins a 1945 i a la població de Vilafranca del Penedès (Barcelona).
Aquests primers anys de postguerra, força ben estudiats a nivell general i que es presenten dins grans manuals de la història d’Espanya i de Catalunya, com és el cas de la Història de Catalunya dirigida per Pierre Vilar o la Història de la Catalunya contemporània dirigida per Manel Risques.”