Autor: Josep Pons
Títol: Revolució i guerra a la Granada del Penedès (1936-1939)
Edició: Riu Major, La Granada, 1993
Ambit: Guerra Civil

“Revolució i Guerra a la Granada del Penedès (1936-1939)” és fruit d’un apassionat treball d’història oral, complementat per recerques, d’arxiu i bibliografia general. L’obra no només fa una detalladíssima exposició de la Revolució i la Guerra Civil sinó que ofereix una visió de conjunt dels anys trenta, els antecedents socials -l’afer dels rabassaires- i les conseqüències bèl·liques en la vida diària del poble en la primera postguerra.