Autors: Andreu Guiu i Puyol
Edició: Vilafranca del Penedès, El 3 de Vuit i Ajuntament de Gelida, 2006

República, guerra i postguerra a Gelida...Aquest llibre és el resultat d’una llarga i constant recerca, oral i documental, realitzada per Andreu Guiu al voltant de la Gelida dels anys trenta i quaranta. Uns anys en que es donen tres fets històrics de capdal importància per aquesta vila i pel conjunt del país: la segona república, la guerra civil i la postguerra franquista.

Aquests tres fets són analitzats amb detall en el llibre, fent un seguiment acurat de l’activitat econòmica, política, social i cultural d’aquest municipi penedesenc.

El llibre ens permet de seguir les vicissituds dels gelidencs durant aquests convulsos anys, i les trajectòries dels partits polítics, els sindicats i les associacions culturals del poble. Però l’aspecte més interessant és que es tracta d’un llibre on surten els noms i els cognoms dels protagonistes de la història, dels veïns de Gelida. El llibre es clou amb uns annexos que complementen la informació econòmica i política del municipi durant aquests anys.