Autor: Andreu Guiu
Títol: República, guerra i postguerra a Gelida.
Edició: Ajuntament de Gelida, Gelida, 2006.
Ambit: Segona República, Guerra Civil i Postguerra

“República, Guerra i Postguerra a Gelida” és un treball de recerca històrica a partir d’arxius i hemeroteques, però també d’entrevistes personals o de memòries fins ara inèdites, com aquestes dues emotives narracions finals d’una nena i un adolescent camí de l’exili americà. Abasta una època molt complexa de la història de Gelida )els anys de les llibertats republicanes, de la guerra fraticida i de la brutal dictadura dels anys quaranta), fins ara molt poc estudiada a nivell polític, amb temes sovint considerats gairebé tabús.