Autors: Josep Mata
Edició: Ajuntament de Subirats – Memorial Democràtic
Periode: 1931-1978
Ambit: Polític – Social
Municipi: Subirats – Penedès – Catalunya

PAU BAQUÉS, REPUBLICÀ I RABASSAIRE...El llibre que vostès tenen a les mans és el resultat d’una pacient i llarga recerca realitzada per Josep Mata, un historiador de vocació, però amb una metodologia que res té a envejar als historiadors professionals. Un doble objectiu ha guiat la seva investigació històrica: el coneixement del passat més recent del nostre país i el del seu poble i comarca, i la reconstrucció del trajecte vital del seu convilatà Pau Baquès que n’és una mena de síntesi.

L’autor ha seguit i resseguit la petjada de Pau Baqués, un rabassaire de Sant Pau d’Ordal (Subirats) que, poc a poc, passà de pagès a secretari de la Unió de Rabassaires durant la Segona República i a regidor de l’Ajuntament de Barcelona durant la Guerra Civil, i que al final d’aquesta, tal i com feren bona part dels “perdedors”, agafà el camí de l’exili cap a França, on seguí desenvolupant diverses tasques al voltant de la Unió de Rabassaires.

Arxiu descarregable…