Autors: Fundació Congrés Català de Salut mental
Títol: Quaderns de Salut Mental, núm.4 (2007)
Edició: FCCSM
Ambit: Societat i Cultura
Editorial: Josep Clusa i Víctor Martí
Pròleg: Joan Saura
Presentació: Anna Miñarro

OBLIDAR I RECORDAR...Qüestions a l’entorn de l’ètica i la transmissió: “Oblidar i Recordar”.
Fina Birulès, Rafa Xambó, Isabel Clara Simó, Pere Folch i Mateu.
Els oblidats tenen la paraula.
Trinidad Gallego, Segimon Obradors, Miguel Nuñez, Josefina Piquet.
Homenatge a l’associació “les Dones del 36” i a tots els silenciats i silenciades.
Isabel Olesti, Montserrat Armengou.
Cloenda: Àngels Vives.

Direcció web: http://www.fccsm.net/revista.html