Autor: Josep Vallès
Títol: Notes necessàries: la guerra civil al Pla del Penedès
Edició: Butlletí Informatiu Municipal. Ajuntament del Pla del Penedès, núm. 32, El Pla del Penedès, 2009, pp 20-25
Ambit: Guerra Civil

Aquest article recull els resultats d’un estudi rigorós i detallat realitzat per Josep Vallés, per tal de poder documentar les víctimes de la guerra civil al Pla del Penedès. És a dir, allò que en diem el cost humà de la guerra civil: els soldats morts al front, els civils morts a causa de la guerra, els civils assassinats el 1936, els repressaliats el 1939, … Tot plegat complementat amb diverses entrevistes a testimonis. Aquests articles van ser publicats al Butlletí Informatiu Municipal del Pla del Penedès “La font de l’Esteve” (desembre de 2008 i abril del 2010).

http://www.totselsnoms.org/arxius/recerques/notes-necessaries.pdf