Autors: Josep Capellades
Edició: Andana
Periode: Guerra Civil
Ambit: Militar
Municipi: Cataunya – Penedès

MEMÒRIES D'UN MECÀNIC DE L'AVIACIÓ REPUBLICANA...Llibre que recull les memòries del mecànic de la quarta esquadrilla de xatos de l’aviaicó republicana.
Les memòries abasten des del seu naixement fins a l’exili després de perdre la Guerra Civil.
La prodigiosa memòria de l’autor permet reseguir els fets més importants de la Segona Republica i de la Guerra Civil. Especialment pel que fa a l’aviació republicana, tant a l’Aragó, com a Catalunya.

Es tracta d’un llibre imprescindible per reconstruir l’oblidada història de l’aviació republicana, i a més, va acompanyat de moltes fotografies, la majoria poc conegudes i alguna d’inèdita sobre el personal de l’aviaicó de la república, especialment del Grup 26 de Caça.