Reportatge elaborat a Vilanova i la Geltrú en l’any Macià (2009)