Autors: Mary Muñoz de Morales amb pròleg de Miquel Martorell (Quel)
Edició: Grup d’Investigadors de Les Roquetes del Garraf, 2007

L’oposició antifranquista i l’Assemblea de Catalunya al Garraf...La historiadora i membre de l’actiu Grup d’Investigadors de Les Roquetes del Garraf, Mary Muñoz de Morales, publica aquest llibre que és el resultat d’una recerca premiada per l’Ajuntament de Vilanova l’any 2001, però que fins ara no havia sortit a la llum.

El llibre recull la situació d’inferioritat en que es trobava l’oposició democràtica per fer el seu treball. La ferotge repressió davant de qualsevol tipus d’oposició impedia que aquesta fos efectiva i les accions eren disperses i poc coordinades. Tanmateix, es reprodueix diferent documentació prohibida de l’època de fets puntuals com l’1 de maig i d’altres. També hi ha documentació gràfica. Fotografies de la repressió de la policia que la premsa de l’època no publicava i eren recollides per publicacions clandestines.

Altres fotografies són de la primera manifestació autoritzada que es va celebrar a la comarca del Garraf, concretament a Les Roquetes, el 19 de setembre de 1976, convocada per l’Associació de Veïns. Aquest llibre s’afegeix als estudis de Sixte Moral i Francesc Foguet sobre la Transició al Garraf i el paper de l’Assemblea Democràtica.