Autors: Fina Carol i Rosa Maria Esteve
Títol: Les Veus de la memòria. Memòria oral de la República, la Guerra Civil i el Franquisme a Sant Pere de Riudebitlles (1931-1945)
Edició:
Memorial Democràtic i Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Periode: II República,Guerra Civil i franquisme 1931-1945
Ambit: Recerca , memòria oral
Municipi: Sant Pere de Riudebitlles

Les Veus de la memòria...A partir de l’entrevista a vint-i-dues persones de Sant Pere que van viure la guerra civil i la consulta a diferents arxius, les autores reconstrueixen la història del poble des de la proclamació de la II República el 1931 fins els primers anys del franquisme, a l’any 1945. El text es complementa amb nombroses fotografies i material gràfic de l’època