Autor: Núria Fonoll
Títol: Les modistes de Cubelles a mitjan segle XX. Els cosidors de la vila
Edició: Anuari. Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell Cubelles, Cubelles, 2011, pp 17-28.
Ambit: Franquisme

Fins fa relativament pocs anys, gairebé totes les dones sabien cosir. Hi havia, però, quei es guanyava la vida cosint per als altres o ajudant a cosir: les modistes. La modista és la persona que té per professió el disseny i confecció de peces de vestir femenines com vestits, bruses, abrics, etc. L’ofici de modista, en l’època en la qual ens centrarem (mitjan segle XX), era artesà, manal, elaborava peces a mida, completament personalitzades, de qualitat. La societat ha experimentat una profunda transformació i aquests canvis estan fent desaparèixer alguns oficis, com el de modista. Avui ja tota la roba és fruit de l’entramat industrial.