Autors: Francesc Fuguet i Boreu
Títol: L’alternativa unitària. L’Assemblea Democràtica de Vilanova i la Geltrú (1976-1977)
Edició: Vilafranca del Penedès, Ajuntament, 2007

L’alternativa unitària...Francesc Fuguet fa un sentit repàs de la trajectòria de l’Assemblea Democràtica de Vilanova entre 1976 i 1977, els anys de la Transició. Tot i que l’Assemblea Democràtica vilanovina s’havia constituït l’any 1973, no fou fins el 1976 quan la seva projecció pública es va fer evident i mostrà la seva força i capacitat de mobilització unitària de les forces democràtiques.

Al llarg del llibre es repassen els fets més significatius del període i la participació de l’Assemblea: la Marxa de la Llibertat, el Congrés de Cultura Catalana, la campanya Volem l’Estatut!, …. A les pàgines finals, amb el títol de “L’alternativa perduda”, es fa una crítica a com es gestió la Transició, la renúncia per part d’algunes forces polítiques a la capacitat mobilitzadora i unitària de l’Assemblea de Catalunya en general, i de l’Assemblea Democràtica de Vilanova en particular.

El text central del llibre ve precedit d’un excel•lent pròleg de Xavier Díez on es critica la forma com les forces democràtiques majoritàries gestionaren la Transició Democràtica. Per altra banda, una bona col•lecció de fotografies, i uns apèndixs documentals, reforcen l’interès d’aquest llibre que posa sobre al descobert un dels períodes de major mobilització popular a Vilanova, en particular i a Catalunya en general, en favor de la democràcia, o del que és el mateix dels punts de l’Assemblea de Catalunya: “Llibertat, Amnistia Estatut d’Autonomia”,