Autors: CUP Vilanova i la Geltrú
Títol: 70è aniversari de l’acabament de la Guerra Civil a Vilanova i la Geltrú
Edició: CUP Vilanova i la Geltrú
Periode: Guerra Civil (1936-1939)
Ambit: Polític – Social – Militar
Municipi: Vilanova i la Geltrú

LA MEMÒRIA RETROBADA...DVD d’imatges i entrevistes a testimonis i historiadors relacionades amb l’impacte de la Guerra Civil a Vilanova i la Geltrú. S’hi tracten temes com els bombardeigs, la indústria de guerra, les defenses de costes, l’entrada de les tropes franquistes…