Autor: CUP Vilanova i la Geltrú
Títol: La memòria retrobada. 70è aniversari de l’acabament de la Guerra Civil a Vilanova i la Geltrú
Edició: CUP Vilanova i la Geltrú, 2009
Ambit: Guerra Civil

DVD d’imatges i entrevistes a testimonis i historiadors relacionades amb l’impacte de la Guerra Civil a Vilanova i la Geltrú. S’hi tracten temes com els bombardeigs, la indústria de guerra, les defenses de costes, l’entrada de les tropes franquistes, etc.