Autor: Ricard Conesa
Títol: La democràcia fugaç. Sitges durant la Segona República (1931-1936)
Edició: Ajuntament de Sitges, 2011
Ambit: Segona República

La història de la Segona República sempre ha anat lligada al seu tràgic final, observada des del prisma de la guerra, eclipsant-ne els grans avenços socials i polítics que es van produir durant els conflictius anys trenta. El franquisme va intentar eradicar la seva memòria i la democràcia actual la va deixar de banda. En els cinc anys previs al cop d’Estat militar que desembocaria en la Guerra Civil, entre 1931 i 1936, Sitges va viure un dels períodes més transcendentals de la seva història: l’eclosió política, el projecte escolar, la laïcització de l’espai públic, la conflictivitat i les noves polítiques en el món laboral, els nous equipaments culturals, el fort impuls del turisme, etc., aspectes que són tractats en aquest estudi sempre en relació al que està succeint a la resta del país. Es tracta a la fi d’un període molt breu en el temps, d’una democràcia fugaç, però que ha esdevingut un ferm record i un referent de la nostra memòria col·lectiva.