Autor: Josep Solé
Títol: La Cooperativa Agrícola de Bellvei (1959-2009). La historia i els seus antecedents. Notes antropològiques.
Edició: Celler Agrícola i Secció de Crèdit de Bellvei SCCL, Bellvei del Penedès, 2009
Ambit: Segona República, Guerra Civil, Franquisme i Transició.

L’obra es divideix en tres parts: la primera ens situa en els antecedents de l’associacionisme agrari al poble de Bellvei cosa que ens porta des de mitjans segle XIX i fins la dècada dels cinquanta del XX; s’hi fa un esforç de reflexió i de comprensió del context general i sobre la conflictivitat social que menà a la guerra civil i al franquisme. La segona s’inicia el 1959, any que, popularment, és considerat el de l’inici històric de l’actual Cooperativa Agrícola i fins els nostres dies; s’hi mostra l’evolució de l’entitat marcada per la inversió constant en noves tecnologies per a l’aconseguiment de millors rendiments i qualitat dels vins, i es fa especial menció a la participació en les cooperatives de segon grau (Cevipe i Ceolpe). La tercera ens parla de l’organigrama de la Cooperativa que arranca des de la seva base (assemblea general de socis) i acaba en les Juntes directives, tot passant per les persones que l’han gestionat.