Autors: Andreu Mayayo Artal
Títol: Josep Torrents (1899 – 1943). Pagès de Bellvei del penedès. Dirigent agrari català
Edició: Tarragona, Edicions El Medol, 1988
Periode: República, Guerra Civil, Franquisme
Ambit: polítics, social
Municipi: Bellvei del Penedès (Baix Penedès)

JOSEP TORRENTS (1899 - 1943)...Estudi biogràfic del dirigent pagès Joan Torrents que desenvolupà una important tasca sindical durant la Segona República i la Guerra Civil. Fou un dels principals dirigents de la Unió de Rabassaires i desenvolupà les tasques de secretari agrari del PSUC.

Després de la guerra s’exilià a França, i d’allà cap a Cuba, on morí l’any 1943.

Va escriure nombrosos articles polítics i sindicals a les revistes “La Terra” de la Unió de Rabassaires, “La Batalla” del Bloc Obrer i Camperol, i “Treball” del PSUC. Una bona selecció d’aquests articles es recullen en l’apèndix documental del llibre.