Autors: Lluís Català, Carme Miquel, David Morlà, Joaquim Nolla i Jordi Suñé
Títol: Sis estudis per al seu coneixament
Edició: Torredembarra, Centre d’estudis Sinibald del Mar, 2010
Periode: 1931-1945
Ambit: Torredembarra
Municipi: Tarragonès

II REPÚBLICA, GUERRA CIVIL I REPRESSIÓ FRANQUISTA A TORREDEMBARRA (1931-1945)...El llibre conté sis estudis que en conjunt ofereixeen una panoràmica de Torredembarra entre 1931-1945, precedeits d’un pròleg del rpofessor Joan Maria Thomas.

Jordi SUÑÉ estudia el ric i variats moviment associatiu durant la Segona República i la Guerra Civil.

David MORLÀ ens ofereix una panoràmica de les feste spopulars i tradicionals durant la Segona Repúbllica.

Lluís CATALÀ i Jordi SUÑÉ analitzen el món del treball durant el període republicà i el procès revolucionari de 1936.

Lluís CATAlÀ aporta dos estudis. Un sobre les escoles i els mestres del temps de la Torredembarra republicana, un aspecte clau del sentit transformador del període. I un altre sobre l’impacte demogràfic de la Guerra Civil.

Carme MIQUEL i Joaquim NOLLA estudien la repressió, tant la de caràcter militar dels judicis sumaríssims, com els de responsabilitats polítics.