Autor: Ramon Arnabat
Títol: El patrimoni de la Guerra Civil a Cubelles (1936-1939)
Edició: Anuari. Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell Cubelles, 2010
Ambit: Guerra Civil

https://www.irmu.org/centers/magazine/2926