Autor: Xavier Pons
Títol: Els anys del Dr. Remigi Juncà. Cubelles (1926-1936). Notes de la República.
Edició: Ajuntament de Cubelles, Cubelles, 1997.
Ambit: Segona República