Autor: David Íñiguez
Títol: El Vesper de la Gloriosa. L’aviació republicana
Edició: Llibres de Matrícula, 2002
Ambit: Guerra Civil

L’expressió Vesper de la Gloriosa, extreta de les memòries d’un antic pilot de la República, ha servit per titular el present estudi dedicat als aeròdroms dels Monjos, Sabanell, Pacs i Santa Oliva,tots ells situats al Penedès i emprats majoritàriament pels avions de caça de la Gloriosa, apel·latiu amb què fou coneguda l’aviació republicana dins el seu propi territori.