Autor: Alfons Vidiella
Títol: El Vendrell, 1936-1939
Edició: Ramón Nadal, Vilafranca del Penedès, 2001
Ambit: Guerra Civil

“El llibre d’Alfons Vidiella ens permet de conèixer a fons les repercussions de la Guerra Civil a la vila del Vendrell. L’autor aporta una gran quantitat d’informació i imatges desconegudes fins el moment, resultat d’una llarga i laboriosa recerca en arxius públics i privats.
El llibre s’estructura en tres grans parts: els antecedents de l’esclat bèl·lic, el desenvolupament de la guerra i el municipi, i les repercussions de la guerra. Aquesta darrera és la part més important del llibre i on s’aporten noves dades sobre aspectes poc coneguts: els refugiats, l’Hospital de sang, el camp d’aviació, els bombardeigs, …., El llibre finalitza amb un capítol dedicat a la implantació del franquisme titulat “La venjança. El III Año triunfal”.