Autor: Pere Cervera
Títol: El Local Nou de Moja. Del naixement a la reforma (1935-2011)
Edició: Ajuntament d’Olèrdola, Olèrdola, 2011
Ambit: Segona República, Guerra Civil, Franquisme i Transició.

“El “”Local Nou””, tal i com se’l coneixia a Moja, esdevingué punt de trobada i de relació dels veïns de la població. Pere Cervera estudia amb detall la construcció del “”Local Nou””, en el marc de l’empenta de l’associacionisme pagès dels anys de la segona república.
També s’analitza el procès d’apropiació per part del règim frabnquista unm cop finalitzada la Guerra Civil, i la lluita per recuperar el local pels socis amb la democràcia. El llibre conté, a més, un interessants annexos.”