Autor: Joan Vidal
Títol: El Carrer Major i la seva gent (1940-1965)
Edició: Ajuntament de Cubelles i Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell Cubelles, Cubelles, 2016
Ambit: Franquisme

Com indica el títol, l’objectiu és contribuir a deixar testimoni escrit d’una època de Cubelles tot recuperant un període determinat de la història del carrer Major, de la vida i circumstàncies de la seva gent, del seu ofici i de les famílies i persones que hi habitaven en el període esmentat. I això ha estat possible gràcies, sobretot, als padrons d’habitants corresponents a 1940, 1945, 1950, 1955 i 1965 (el de 1960 no existeix) però també de la informació oral recollida.