Autors: Núria JANÉ
Títol: Domenys del Penedès (1936-1938). Una aproximació històrica a través de l’estudi de la documentació municipal recuperada
Edició: Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys – Memorial Democràtic
Periode: Guerra Civil (1936-1939)
Ambit: Polític-social
Municipi: Sant Jaume dels Domenys. Baix Penedès

Aquest llibre va néixer d’una proposta de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys per donar a conèixer una part de la nostra història que ens havia estat manllevada sense que en tinguéssim coneixement. Abans de la troballa de la documentació a l’Arxiu del Govern Civil de Barcelona, estàvem pràcticament en blanc quant a la història oficial de la guerra civil a Sant Jaume dels Domenys. Qui manava? Què van fer? Què van intentar fer? Hi havia govern? Tenien dificultats? … Només els membres participants de la governabilitat municipal ens ho podien dir.

La documentació recuperada, digitalitzada i finalment retornada a l’Ajuntament, són 2 llibres d’actes de l’Ajuntament en ple, que engloben des de febrer de 1936 fins octubre de 1938; dos llibres de caixa (1935-1937); dos llibres d’actes d’arqueig (1937-1938); i una carpeta amb documents diversos (documents comptables, contractes d’explotació, pressupostos de l’Ajuntament, rebuts i factures de la manutenció dels refugiats, etc.)

La tasca a realitzar es podia resoldre de moltes maneres. Evidentment, aquest estudi havia d’estar centrat en els llibres d’actes i la documentació que va ser recuperada. Per aquest motiu, s’han seleccionat certes temàtiques que apareixien amb força en aquesta documentació. Algunes només engloben el període de la República en guerra, com ara la organització econòmica i la manutenció dels refugiat; altres tenen la seva culminació durant aquest període, per la qual cosa necessitem remuntar-nos inclús a abans de la IIª República per entendre-ho. És el cas de l’electrificació del municipi i de les obres públiques.

El llibre s’estructura en 5 capítols o temàtiques. El primer és la composició política,el qual arrenca amb el retorn dels regidors sorgits de les eleccions de gener de 1934, i acaba el mes d’octubre de 1938 amb l’arribada del Comissari enviat per la Generalitat de Catalunya Llatzer Reverter. En aquest capítol es desgranen els governs municipals, les lluites polítiques entre els grups, etc. També es fa breu referència al Comitè Local de Milícies Antifeixistes. El segon capítol parla de les obres públiques: la construcció de l’escola, la casa consistorial, la ampliació del cementiri, l’arranjament i trasllat del cementiri vell, etc. El tercer capítol explica l’electrificació i el subministrament elèctrica al municipi: la lluita de dues empreses pel control i l’aprofitament de les línies abandonades d’una d’elles durant la Guerra Civil. El quart capítol versa sobre l’economia de guerra: s’apunten tendències i conceptes clau, de base. Es fa especial èmfasi amb els proveïments i la seva gestió. Finalment el cinquè capítol tracta sobre els refugiats de guerra: quants n’hi havia, on vivien, tenien conflictes, la seva manutenció, etc.

Aquest llibre, doncs, no pretén ser definitiu ni estudiar tots i cadascun dels aspectes de la Guerra Civil o de la República, sinó que vol divulgar i donar a conèixer el contingut de la documentació recuperada.