Autor: Núria Jané
Títol: Domenys del Penedès (1936-1938). Una aproximació històrica a través de l’estudi de la documentació municipal recuperada
Edició: Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, Sant Jaume dels Domenys, 2011
Ambit: Segona República i Guerra Civil

“Aquest llibre va néixer d’una proposta de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys per donar a conèixer una part de la nostra història que ens havia estat manllevada sense que en tinguéssim coneixement. Abans de la troballa de la documentació a l’Arxiu del Govern Civil de Barcelona, estàvem pràcticament en blanc quant a la història oficial de la guerra civil a Sant Jaume dels Domenys. Qui manava? Què van fer? Què van intentar fer? Hi havia govern? Tenien dificultats? … Només els membres participants de la governabilitat municipal ens ho podien dir.
El llibre s’estructura en 5 capítols o temàtiques. El primer és la composició política,el qual arrenca amb el retorn dels regidors sorgits de les eleccions de gener de 1934, i acaba el mes d’octubre de 1938 amb l’arribada del Comissari enviat per la Generalitat de Catalunya, Llatzer Reverter. En aquest capítol es desgranen els governs municipals, les lluites polítiques entre els grups, etc. També es fa breu referència al Comitè Local de Milícies Antifeixistes. El segon capítol parla de les obres públiques: la construcció de l’escola, la casa consistorial, l’ampliació del cementiri, l’arranjament i trasllat del cementiri vell, etc. El tercer capítol explica l’electrificació i el subministrament elèctrica al municipi: la lluita de dues empreses pel control i l’aprofitament de les línies abandonades d’una d’elles durant la Guerra Civil. El quart capítol versa sobre l’economia de guerra: s’apunten tendències i conceptes clau, de base. Es fa especial èmfasi amb els proveïments i la seva gestió. Finalment el cinquè capítol tracta sobre els refugiats de guerra: quants n’hi havia, on vivien, si tenien conflictes, la seva manutenció, etc. Aquest llibre, doncs, no pretén ser definitiu ni estudiar tots i cadascun dels aspectes de la Guerra Civil o de la República, sinó que vol divulgar i donar a conèixer el contingut de la documentació recuperada.”