Autors: M. Lurdes Mallart i Rosa Nadal
Títol: Diàleg entre generacions I Vivències de la guerra civil
Edició: Vilafranca del Penedès, Ajuntament, 2009
Periode: Guerra Civil, Franquisme
Ambit: Social
Municipi: Penedès

DIÀLEG ENTRE GENERACIONS...Aquest llibre té el seu fonament en el treball desenvolupat durant deu anys, per les dues autores com a professores de Ciències Socials de l’Institut Alt Penedès de Vilafranca del Penedès. Una selecció dels treballs presentats pels alumnes de quart d’ESO en una activitat didàctica basada en la història oral. Aquesta activitat ha consistit en la realització d’entrevistes dels alumnes als seus avis o altres familiars que han viscut el període de la Guerra Civil Espanyola. Els avis havien d’explicar les seves experiències tant si van viure la guerra en territori republicà o ja ocupat pels franquistes, tant si les seves vivències es referien a la vida quotidiana com si eren esdeveniments bèl•lics.

El contingut del nostre llibre consta d’una selecció de 28 entrevistes, moltes d’elles elaborades en forma de redacció respectant l’expressió dels alumnes i de les persones entrevistades. Les autores, a més, han realitzat una anàlisi on han contextualitzat els escrits, i n’han extret unes conclusions.