Autors: Magí Parera Parera
Títol: Magí Parera i Parera (Pas de Piles – Subirats)
Edició: Subirats, Ajuntament de Subirats, 2006
Periode: Guerra Civil
Ambit: Política i Societat
Municipi: Catalunya

Del solc a la trinxera. Diari de guerra (1938-1939)...Edició per Carles Querol i Rovira del dietari del soldat republicà Magí Parera i Parera, que recull la seva vida diària al front entre el 18 de maig de 1938 fins el 23 de gener de 1939. Magí Parera, que tenia 31 anys quan s’incorporà, va combatre a la Batalla de l’Ebre, primer i la del Segre després.

La transcripció del dietari va precedida d’una Introducció de Carles Querol que ens situa el personatge i el text, i es clou amb unes interessants reflexions d’Oriol Rovira i Ferré.