Autors: Josep Ferret i Enric Tomàs
Títol: CAL QUE SAPIGUEU DE NOSALTRES … Vilafranquins al front i al camp de concentració, 1936-1943
Edició: Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 2006. 408 pàgines, 12€

CAL QUE SAPIGUEU DE NOSALTRES...Aquest és un llibre imprescindible per conèixer com es va viure la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, perquè en ell s’hi recullen 22 relats de diferents persones que van anar al front, uns voluntaris i uns altres quintats, en l’exèrcit republicà. La vida quotidiana al front, a les trinxeres, ens es descrita amb detall, igual que les grandeses i les misèries de la guerra, de qualsevol guerra. Uns cops els testimonis directes, en d’altres els dietaris i memòries o les cartes escrites, ens porten a viure l’experiència d’aquells joves i no tan joves, tant a la guerra com a la postguerra.

El llibre està escrit amb cura pels dos autors que han recollit i sintetitzat els testimonis, i s’hi nota també un bon treball d’editorial que fa que sigui fàcilment llegidor per tothom.