Autors: Pep Bertrán Casas
Títol: Memòria de la Revolució i la Guerra Civil a Ordal.
Edició: Ordal (Subirats) 2009
Periode: Guerra Civil (1936-1939)
Ambit: Social, econòmic, poític, cultural
Municipi: Ordal (Subirats)

BOCINS D’HISTÒRIA...El llibre segueix el fil cronològic del període de la Revolució i la Guerra Civil a Ordal a partir fonamentalment dels testimoniatges orals. És per això que es pot considerar una memòria d’un determinat període històric d’aquest poble.

L’estructura del llibre s’inicia amb una contextualització del període que abraça el principi del segle XX i sobretot l’època de la República, seguida d’uns capítols sobre l’esclat de la guerra, l’etapa de la Revolució i els Comitès, el transcurs del conflicte i la immediata Postguerra.

Sota aquests paràmetres el llibre ens endinsa en la seva història més local, el seu anecdotari històric sobre persones, fets i indrets de la zona. Amb presència d’un Sindicat catòlic agrari, disputes entre el Centre parroquial i l’Ateneu, assassinats de religiosos autòctons del poble, cadàvers trobats per les muntanyes, emboscats, desconfiances entre veïns, bombardeigs i trinxeres en les muntanyes

Arxiu descarregable…