Autors: Montserrat Comas
Edició: Calafell, Llibres de Matrícula, 2008
Periode: Guerra Civil
Ambit: Cultura
Municipi: Sitges, el Vendrell i Vilafranca del Penedès

Biblioteques en temps de guerra. El front cultural de la reraguarda. El Penedès (1936-1939)...Aquest llibre està basat en el dietaris que escrivien les bibliotecàries de les Biblioteques Populars de Sitges, el Vendrell i Vilafranca del Penedès. L’autora recull el testimoni que han deixat les bibliotecàries referent al període la guerra civil, i complementa la informació a partir d’altres documents i bibliografia. En el llibre s’analitza el paper de les Biblioteques Populars en la difusió de la lectura entre tota la població: civils i soldats, grans i petits, homes i dones, en el marc del front cultural que pretén fer ciutadans conscients. El canvi d’usuaris de les biblioteques provocarà algun conflicte, però alhora es desplegaran un seguit d’iniciatives molt interessants, com el bibliobús (servei de biblioteques al front) o la xarxa de biblioteques (mab la col•laboració dels mestres del pobles del Penedès).