Autor: Maria Carmen Rojo, Ramon Arnabat, Gemma Cardona, David Íñiguez i Ignasi Fernández.
Títol: Arqueologia de la Batalla de Catalunya (1939). Excavacions d’un tram de la línea defensiva L-3 a Subirats (Alt Penedès, Barcelona)
Edició: Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil (1936-1939), núm. 5, Barcelona, 2010, pp 193-216
Ambit: Guerra Civil

En aquest article descrivim els resultats de la intervenció arqueològica realitzada en les restes de les estructures defensives de la Guerra Civil espanyola al poble de Sant Pau d’Ordal, Subirats (Alt Penedès, Barcelona) que van estar operatives en les darreres fases del conflicte a Catalunya (gener de 1939). Tot i l’elevat nombre d’aquestes, cap dels elements excavats proporcionà un nombre significatiu de materials de l’època. Per això, reflexionem també aquí sobre la problemàtica de l’escàs grau de protecció del patrimoni arqueològic de la Guerra Civil.