Autor: Gisela Pladeveya
Mitja: EL PUNT
Descripció: El govern de la Generalitat de Catalunya publicarà la propera setmana un avant-projecte de Llei de Fosses de Catalunya.

Veure el retall…