Vilobí del Penedès

abril de 1931 a octubre de 1934

 

 

 

 

 

 

 

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Montserrat Almirall, Rosendo presideix el Comité Republicà Català alcalde fins l´1 de maig de 1931
Alcalde Vallés Miret, Francisco Designat per la Junta Revolucionaria del Partido de Villafranca del Panades el 2 de maig de 1931
TA1 Oro Mor, Rosendo fins l´1 de maig de 1931
TA1 Mas Colet, Antonio a partir del 2 de maig de 1931
TA2 Portolès Verge, Vicens regidor sindical fins l´1 de maig de 1931
TA2 Bages Vallés, Josè a partir del 2 de maig de 1931
Regidor Solè Roca, Rosendo fins l´1 de maig de 1931
Regidor Martí Colomè, Martí fins l´1 de maig de 1931
Regidor OLIVELLA Hill, Jaume fins l´1 de maig de 1931
Regidor Sendrós Fontanals, Sebastià fins l´1 de maig de 1931
Regidor Saumell Jovè, Josep fins l´1 de maig de 1931
Regidor Suriol Vallés, Josè a partir del 2 de maig de 1931
Regidor Queralt Jovè, Magí a partir del 2 de maig de 1931
Regidor Solè Roca, Juan a partir del 2 de maig de 1931
Regidor Suriol Arnau, Vicente a partir del 2 de maig de 1931
Regidor Vidal Olivella, Julian a partir del 2 de maig de 1931
Regidor Martí Artigas, Antonio a partir del 2 de maig de 1931

 

 

 

 

 

 

 

febrer de 1934 a octubre de 1934

 

 

 

 

 

 

 

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Portolès Verge, Vicens càrrec de conseller de sanitat desposseit del càrrec d´alcalde el 14 d´octubre de 1934 per Eugeni Muñoz Hoyuelo, tinent d´assalt del Exc. Sr. General Comandant de la 4ª divisió orgànica
TA1 Vidal Olivella, Julian càrrec de conseller de cultura i obres públiques
TA2 Ràfols Vivó, Joan càrrec de conseller d´hisenda, gobernació i sanitat
Regidor Vilapua Baquès, Josep càrrec de conseller de cultura i gobernació
Regidor Montserrat Vallés, Jaume càrrec de conseller d´hisenda i obres públiques
Regidor Vallés Bartrolí, Josep càrrec de conseller d´hisenda, obres públiques i sanitat
Regidor Santacana Mata, Josep càrrec de conseller de cultura i gobernació

 

 

 

 

 

 

 

octubre de 1934 a febrer de 1936

 

 

 

 

 

 

 

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Baquès Parellada, Joan l´alcalde-gestor del període anterior, Josep Bages Vallés, cedeix la presidéncia al conseller de mès edat
TA1 Martí Artigas, Antoni
Regidor Pons Miret, Jaume
Regidor Rovira Tornè, Pere
Regidor Bages Vallés, Josep
Regidor Nadal Capdevila, Joan
Regidor Miret font, Josep

 

 

 

 

 

 

 

febrer de 1936 a juliol de 1936

 

 

 

 

 

 

 

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Portolès Verge, Vicens l´Ajuntament del 3 de maig de 1935 queda cessat i els seus membres desposseits dels càrrecs de consellers el darrer Ajuntament popular que fou destituit per l´Autoritat Militar de la Regió el 14 d´octubre de 1934 queda de nou possessionat
TA1 Vidal Olivella, Julià alcalde el 10 de maig de 1936 davant la dimissió de Vicens Portolès Verge
TA2 Ràfols Vivó, Joan
Regidor Vilapua Baquès, Josep
Regidor Vallés Bartrolí, Josep
Regidor Santacana Mata, Josep

 

 

 

 

 

 

 

Abril de 1933 al gener de 1934

 

 

 

 

 

 

 

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Vilapua Rabella, Pere fins l´1 de maig de 1931

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
CENTRE REPUBLICA D’ESQUERRA 15/1/1932 0
centre d’unió monàrquica tradicional 0

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
UNIÓ DE RABASSAIRES 0
Societat Agrícola l’Aliança Rabassaire 16/2/1933 0

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Cooperativa Agrícola de Bellver a l´actual plaça de la Cooperativa de Bellver, antiga plaça Pi i Maragall i posterior calle del Ge 0

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
cine l´Estrella actualment no existeix. Va tancar aproxidament al 1970 0 programes fets per la impremta Claret de Vilafranca
Juventuts Recreatives Patriòtiques 0

4. Cens de protagonistes de la vida pública

Cognoms, Nom Ofici Ambit d’actuació (9) Tasca destacable
Via Olivella, Jaume secretari i músic Jaume Via fou nomenat el nou secretari de Vilobí el 12 d ejuliol de 1936. A part de la seva tasca dins l´ajuntament, el Jaume Via dirigia el cor del poble i mès endavant el cor de l´esglèsia, on cantaven peces composades per ell mateix.

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
llei de contracted de conreu agrícola 10 de juny de 1934 s´acorda protestar per la Senténcia del Tribunal de Garanties, anulant la llei de contractes de conreu votada pel Parlament de Catalunya, adherint-se l´ajuntament de Vilobí a les manifestacions fetes per l´Honorable Sr. President de la Generalitat de Catalunya+
despossessió de càrrecs polític 14 d´octubre de 1934 Eugeni Muñoz Hoyuelo, tinent d´assalt del Excm. Sr. General Comandant de la 4a divisió orgànica, desposseeix dels seus càrrecs d´autoritat a l´ajuntament que venia exercint-lo
religiós juny de 1934 despareix un pedestal de pedra que aguantava un crucifix de bronze situat al barri de Bellver (creu de terme)

6. Visites al municipi de figures destacades

Nom Data Motiu
Francesc Macià 1933 inauguració de les escoles Carles Pi i Sunyer situades al barri de Bellver
Diputació Barcelona...