Vilanova i la Geltrú

abril de 1931 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Tatjé de Vida, Agustí oficial de secció Estadística i Cultura Anomenar oficial de secció Estadística i Cultura a Agustí Tatjé de Vida,
Regidor Rovira Rovira, Josep ficial d’interacció a càrrec d’interí d’auxilia anomenar com oficial d’interacció a càrrec d’interí d’auxiliar a Josep Rovira Bernat
Regidor Forgas , instructor de Cabals municipa Nomenament instructor de Cabals municipal al Sr. Forgas.
Alcalde Samarti Sadurní, José República Federal 66 anys Del Comerç: Cafeter Adherit a i.R.C. Delegació del Patronat de la Biblioteca Museu Balaguer
TA1 Solé Figuerola, Magí 28 de Maig 1931 Dimissió del i Tinent Alcalde: Arturo Planas Masdeu 18 de Juny 1931, Incorporació com a I Tinent Alcalde Dimissió en el càrrec de vocal de la Comissió d’hisenda per Magi Solé Figuerola, ja que diu que no te temps. Novembre 1931
Regidor Urpi Sicart, Isidro Esquerra Republicana Federal Hisenda Carpinter Dimissionari Delegació del Patronat de la Biblioteca Museu Balaguer
Regidor Cardona Falcó, Joan República Federal Foment Vaquer Adherit a I.R.C.
Regidor Miró Fora, Marcelino República Federal Comitè de Responsabilitat Ferroviari Adherito a i.R.C., Junta del patronat local de formació profesional 28 de Maig 1931, Dimissió del iI Tinent Alcalde: José Pelà Brunet 18 de Juny 1931, Incorporació com a II Tinent Alcalde 21 gener 1932 del II Tinent Alcalde: Marcel·lí Miró Fora
Regidor Nolla Torner, Vicent República Federal Foment, Comite de Responsabilitat Industrial Adherit a i.R.C. Junta del Cementiri Junta Municipal del Cens Electoral (vocal electoral)
Regidor Soler Nou, Miguel República Federal Foment, Comite de Responsabilitat Propietari Adherit a I.R.C. Pas del nou tinent alcalde Elecció del tercer Tinent Alcalde Miguel Soler Nou, 28 desembre 1933.
Regidor Soler Figuerola, Magin República Federal Hisenda, Cultura, Comitè de Responsabilitat Industrial Adherit a i.R.C. Junta local de Primera Ensenyança Tresorer: Cooperativa d’Energia Elèctrica
Regidor Carbonell Rovira, José Lliga Regional Hisenda, Cultura, Comitè de Responsabilitat Tributari
Regidor Soler Beltrán, José Lliga Regional Foment, Comite de Responsabilitat Del comerç: Cafeter 10 desembre 1931Dimisió del Regidor: José Soler Bertran
Regidor Freixas Rocasalbas, Bonaventura Lliga Regional Hisenda, Cultura, Comitè de Responsabilitat Industrial Dimissió del Sr. Freixas del càrrec de Comissió especial encarregada a l’estudi del retir obrer (Retir Obrer a Badalona març 1932)
Regidor Rimbau Maspons, Salvador Esquerra Republicana de Catalunya Del Comerç
Regidor Bernat Papiol, Juan Esquerra Republicana de Catalunya Ferroviari Junta del patronat local de formació Professional
Regidor Segala Ventosa, Juan Esquerra Republicana de Catalunya Industrial Junta del patronat local de formació professional
Regidor Pla Brunet, José Esquerra Republicana Federal Hisenda, Cultura, Comitè de Responsabilitat Dimissionari És del Casal Catalanista
Regidor Pascual Pascual, Joaquim República Federal Hisenda, Cultura, Comitè de Responsabilitat Adherit a I.R.C
Regidor Ferrer Parera, Ramon Esquerra Republicana de Catalunya Cultura, Comitè de Responsabilitat Industrial Delegació del Patronat de la Biblioteca Museu Balaguer
Regidor Cucurella Gatell, José Propietari
Regidor Masip Soler, Ramon Propietari
Regidor Ferrer Parera, Ramón 28 de Maig 1931, Dimissió del III Tinent Alcalde: Joaquim Pascual Pascual 18 de Juny 1931, Incorporació com a III Tinent Alcalde.
Regidor Ferrer Parera, Ramón 28 de Maig 1931, Dimissió del III Tinent Alcalde: Joaquim Pascual Pascual 18 de Juny 1931, Incorporació com a III Tinent Alcalde.
Regidor Barceló Pellicer, Jaume 21 gener 1932 del III Tinent Alcalde i Dimissió de càrrec de president de la Comissió d’hisenda per per temes de Salut 15 d’octubre 1933, condol í i traspàs del 3è tinent Alcalde Jaume Barceló i Pellicer, elecció de provisió del 3è Tinent alcalde Juan Cardona i Falcó.

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Escofet Pascual, Anton Centre Federal Junta del Patronat Biblioteca Museu Patronat de Formació Professional. Junta Hospital. Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista) Octubre 1934 es declarà estat en Guerra a Catalunya per el Càpita d’Infanteria Josep Alonso Alonso, per el decret de l’Excel·lentissim Senyor General de la 4ª Divisió. i van ser destituïts el ple de l’ajuntament de Vilanova, i anomenar la comissió gestora.

febrer de 1936 a juliol de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Escofet Pascual, Anton
Alcalde Escofet Pascual, Anton Restitució Alcalde
TA1 Sole Figuerola, Magí
TA2 Planas Masdeu, Artur
Regidor Carbonell Rovira, Josep
Regidor Egea García, Eduard Dimissió del regidor: Eduard Egea Gracia al 7 de Maig 1936 pas Ramón Carbonell Sobirana (vocal de Comissió de Cultura i Foment). Artur Planas representant al Consell Local de 1ª ensenyança
Regidor Freixa Rocasalvas, Bonaventura
Regidor Galbano Comenero, Joan
Regidor Guibernau Ramón, Joan
Regidor Julià Bonastre, Josep
Regidor Lléo Magirot, Joan Designació de la Comissió de Treball i Assistència Social
Regidor Milà Santis, Albert Designació de la Comissió de Treball i Assistència Social
Regidor Olivella Batet, Anton
Regidor Puig Soler, Josep Felix
Regidor Rodríguez Frabegas, Ferran Lliga Catalana
Regidor Roser Mercader, Ricard
Regidor Miró Fora, Marcel·lí
Regidor Olivella Lluch, Joan
Regidor Borras Vidal, Miquel

Abril de 1933 al gener de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
TA1 Lleó Marigot, Joan Esquerra Republicana Federal Foment Del Comerç: Cafeter Dimissionari Junta del Cementiri
TA2 Planas Masdeu, Arturo República Federal Cultura, Comitè de Responsabilitat Torner Adherit a i.R.C. Junta local de Primera Ensenyança

octubre de 1934 a maig de 1935

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Dulanto Gonsalez, Enrique Octubre 1934 es declarà estat en Guerra a Catalunya per el Càpita d’Infanteria Josep Alonso Alonso, per el decret de l’Excel·lentissim Senyor General de la 4ª Divisió. i van ser destituïts el ple de l’ajuntament de Vilanova, i anomenar la comissió gestora. Patronat del Museu Balaguer Junta Hospital Canvi d’alcalde el 8 febrer 1935 per Josep A. Ribot Brunet
TA1 Diaz Moyano, Santiago Consell local de Primera Ensenyança
TA2 Ribot Brunet, Jose
Regidor Ferrer Ferret, Genar Hisenda, Cultura
Regidor Munné Diaigües, Ramon Foment, Hisenda
Regidor Castells Güell, Antonio Hisenda, Cultura
Regidor Polles Oliver, Rafael Governació, Cultura
Regidor Fontanellas Gelabert, Alberto Governació, Foment
Regidor Soler Mestres, Baldomero Governació, Cultura Patronat Professional Baldem Oro
Regidor Benavent Cuquerella, Alfredo Foment vocal suplent de la Junta Municipal del Cens electoral
Regidor Ferrer Pi, Jose Hisenda,cultura Patronat del Museu Balaguer
Regidor Masdeu Camdins, Jose Governació
Regidor Rigual Masip, Ramon Governació i Cultura
Regidor Julià Bonastre, Josep Hisenda, Foment
Regidor Carbonell Rovira, Jose Foment Junta de Contraccions del blat
Regidor Torna Cruells, Ramon
Regidor Masip Ferrer, Josep
Regidor Puig Ferrer, Jose Comissió de Cultura Consell local de Primera Ensenyança
Regidor Lorenzo Penalva, Luís

Febrer 1934-Octubre 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Carbonell Subitats, Ramon Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista)
Regidor Montserrat Felipe, Magí Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista)
Regidor Olària Albaleta, Celestí Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista)
Regidor Rovira Nolla, Jaume Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista)
Regidor Alba Almirall, Josep Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista)
Regidor Vidal Urpí, Josep Bloc Obrer i Camperol
Regidor Balada Gual, Sergí Candidatura Bloc Obrer i Camperol
Regidor Bonavía Carbelol, Pere Candidatura Bloc Obrer i Camperol
Regidor Saladrigas Escofet, Francesc Candidatura Bloc Obrer i Camperol
TA1 Solé Figuerola, Magí Centre Federal Comissió Inspectora de Comptes de la Cooperativa d’Enginyeria Elèctrica de Vilanova i Geltrú, Vocal. Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista)
TA2 Planas Masdeu, Artur Centre Federal Governació Consell local de Primera Ensenyança canvi en 8 març 1934 pas a Departament de Cultura Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista)
Regidor Bassó Vidal, Miguel Cultura, Governació Junta del Patronat Biblioteca Museu Balaguer
Regidor Carbonell Rovira, Josep Hisenda, Foment
Regidor Egeo Garcia, Eduard Cultura, Foment Junta del Patronat Biblioteca Museu Balaguer Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista)
Regidor Freixas Rocasalbas, Bonaventura Cultura
Regidor Golbano Colmeso, Joan Vocal efectiu i suplent de Junta Municipal del Cens Electoral Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista) Designació de la Comissió de Treball i Assistència Social
Regidor Gibernau Ramón, Joan Governació
Regidor Julià Bonastre, Josep Foment, Comite de Responsabilitat. Junta Hospital
Regidor Lleó Marigot, Joan Foment Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista)
Regidor Milà Jentís, Albert Governació, Foment Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista)
Regidor Olivella Batet, Antoni Governació Vocal efectiu i suplent de Junta Municipal del Cens Electoral Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista)
Regidor Puig Soler, Josep F. Cultura
Regidor Mascoller , Ricard Hisenda Mercader
Regidor Rodríguez Fàbregas, Ferran Governació Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista)
Regidor Carreras Bages, Joan Nomenament 5 juliol 1934 del vocal efectiu
Regidor Miro Fora, Marcelino Centre Federal Governació
Regidor Misó Fora, Marcel·lí Centre Federal Hisenda
Regidor Oliver Lluch, Joan Centre d’Esquerra Estat-Català Hisenda, Cultura Coalició d’esquerres (Centre Federal, Estat Català, Unió Socialista)

30 Abril 1935

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
TA2 Alemany Tarragó, Josep Maria Foment 30 Abril 1935: Establir el Decret de la normalitat municipal de Catalunya, d’acord amb la llei Municipal Catalunya amb el decret de la República del 20 de febrer. Suplent vocal de la Junta Municipal dels bens electoral

30 Abril 1935 al juliol 1935

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
TA1 Ferrer Pi, Josep Maria Cultura, Foment 30 Abril 1935: Establir el Decret de la normalitat municipal de Catalunya, d’acord amb la llei Municipal Catalunya amb el decret de la República del 20 de febrer. Junta de Patronat de Formació Professional
Regidor Bertran Granet, Joan
Regidor Carbonell Rovira, Josep Comissió d’Hisenda
Regidor Guardia Escarré, Jaume
Regidor Guibernau Raman, Joan Comissió de Foment:
Regidor Julia Bonastre, Josep Comissió Central
Regidor Juncosa Junglada, Francesc
Regidor Puig Berrasch, Jaume
Regidor Puig Soler, Josep
Regidor Rovirosa Albert, Jaume Comissió de Cultura
Regidor Sanromà Altet, Francesc Comissió d’Hisenda
Regidor Francolí Vidal, Josep
Regidor Ferrer Rovira, Joan Comissió d’Hisenda, Foment
Regidor Cabacés Balagué, Francesc Comissió de Foment: Consell Local de Primera Ensenyança
Regidor Cabacés Balagué, Francesc Consell Local de Primera Ensenyança
Regidor Benavent Cucurella, Alfred Comissió de Cultura; Hisenda 30 Abril 1935: Establir el Decret de la normalitat municipal de Catalunya, d’acord amb la llei Municipal Catalunya amb el decret de la República del 20 de febrer
Regidor Giménez Romero, Sergi Comissió de Foment, Governació 30 Abril 1935: Establir el Decret de la normalitat municipal de Catalunya, d’acord amb la llei Municipal Catalunya amb el decret de la República del 20 de febrer. Vocal Efectiu Junta Municipal dels bens electoral

8 de febrer 1935 a febrer 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Ribot Brunet, Josep A. Canvi d’alcalde el 8 febrer 1935 per Josep A. Ribot Brunet Junta Patronat de la Biblioteca Museu Balaguer. Junta Hospital

Juliol 1935

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Rovira Bernat, Josep Oficial de Intervenció
Regidor Catje de Vidal, Agust Oficial de Cultura
Regidor Ferrer Pi, Josep Maria Formar part de la junta de Biblioteca Museu Balagu

18 Febrer 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Soler Figuerola, Magí Alcalde ínteri
Regidor Alba Almirall, Josep Consellers suplents
Regidor Carbonell Sobirana, Ramón consellers suplents
Regidor Montserrat Felipe, Magí consellers suplents
Regidor Rovira Nolla, Jaume consellers suplents
Regidor Olivella Lluch, Joan

28 Febrer 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Soler Figuerola, Magí Consistori governamental
Regidor Olivella Lluch, Joan
Regidor Freixa Rocasalbas, Bonaventura
Regidor Guibernau Ramón, Joan
Regidor Lleó Marigot, Joan
Regidor Olivella Batet, Antoni
Regidor Milà Sentis, Albert

3.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Casal Catalanista 0 Magí Mestres (president), José Girós (vicepresident), Antonio Nicolau (tresorer), José Carbonell (bibliotecari), José Pla (vicesecretari), Lluis Esteve (vocal), Pablo Mercader, Jose Mir, José Sebaté.1931 Junta Directiva octubre 1931 Magí Mestres Estrade, Vicepresident Josep Giró Inglada, Secretari Josep Pla Brunet, Sots Secretari Lluis Esteva Caba, Tresorer Antoni Nicolau Cortés, Bibliotecari Josep Carbonell Pallerola, Vocals: Pau Mercader Güell, Josep Mir Recasens, Josep Sabaté Soldevilla Junta Directiva sept 1932 : Magí Mestres, Josep Giró, Josep Plá, Antoni Nicolau, Josep Carbonell, Josep Sabaté, Josep Mir, Pau Mercadé, Lluís Esteve Junta Directiva abril 1935: President Ramón Pascual Baiges, Vicepresident Jaume Martnell Miro, Secreti Josep Pla Munet, Vicesecretari Celestí Casellas Janer, Tresorer Josep Montaner Bertran, Bibliotecari [Jant] Bertran [Licintre]; Vocals: Plan Vives Artigas, Josep Planas Ferrer, Antoni Igualada Bofarull Junta directiva Maig 1936: President Josep Mº Soler Segura, Vicepresident Jaume Martorell Miro, Secretari Josep Planas Ferrer, Vicesecretari Sants Bertran, Tresorer Manuel […], Bibliotecari Ramon Pascual, Vocal Josep Carbonell, Octavi Ferràs conferencies e divulgació cultural i patriòtica a càrrec de Jaume Martorell <
Centro Federalista de Villanueva y Geltrú 0 (compartició Juan Ventosa Roig)
Derecha Liberal Republicana 0
Agrupació Socialista de Vilanova 0 Elecció Vilanova novembre 1932 (Diari Vilanova y Geltrú 22 novembre 1932): • Agrupació Socialista: Camil Companys Jover, Jaume Comas Jo, Antoni Olarte Hervias, Jover Vila Cuenca.
Centre Democràtic Federalista 17 abril 1899 0 Junta Directiva 13 maig 1936: Presidents Vicenç Virella Jacas, vicepresident Esteve Miró Nolla, Secretari Ramón A. Nolla Pastor, Vicesecretari Joan Rovira Nolla, Tresorer Cristòfol Claramunt Figueras, Comptador Joan Albert Montaner, Vocals: Albert Pelegrí Genis, Manuel Tetas Sala, Isidre Montaner Font, Eduard Figuerola Torrent, Enric Almirall Boés
Centre de Esquerra Català 0 Elecció Vilanova novembre 1932 (Diari Vilanova y Geltrú 22 novembre 1932) • Comunistes Espanyols: Sr. Cassanelles, Francesc Galan. Març 1934: segons el diari: «El Carrer» Consell Directiu del Centre d’Esquerra-Estat Català esta constituït per: President Joan Segalà Ventosa, vicepresident Ricard Rosell Mercader, Secretari Alvar Tubau Mateu, Vicesecretari primer Josep Ferrando Castellví, Vicesecretari segon Júlia Sagons Tarradellas, Tresorers Magí Montserrat Felipe, Comptador Josep Alberro Iglesias, Bibliotecari Joan Urgellès Xiqués, Vice-bibliotecari Marià Gras Figuerola, Vocals: Isidre Mercader Oliver, Francesc Butí Pujol, Enriqueta Soler Casañas, María Seleras Villalba, Vinyet Font Arnau i Rosalia Surirachs Vogués. El Comitè polític: Joan Bernat, Pere Roig, Ramon Valls Pascual i Josep Ill Jofré
Centre Autonomista Plaça República nº9 baixos 0 La Veu de Vilanova Junta Consultiva 1932: Josep Roig Ventosa, Josep Roig, Antoni Grifols Refecas, Joan Puig Puig, Sebastià Rovirosa Puig. Junta Directiva abril 1932: President Bonaventura Feixas Rocasalbas, vicepresident Pau Soler Bertot, Tresorer Antoni Borbonés Brunet, Comptador Josep Gener Rovirosa, Secretari Josep Carbonell Rovira, Vocals Bonaventura Orriols Rovira, i Enric Nicolau Cortés
Lliga Regionalista de Vilanova Nova localització abril 1932 a Plaça República, al costat de Casa de la sVila, on abanç hi havia Caf 0 La Veu de Catalunya Junta 1932; President Bonaventura Freixas Rocasalbas; Vicepresident Pau Soler i Bertot; i tresorer Antoni Borbonés? Brunet, comptador Josep Gener Rovirosa; secretari Josep Carbonell Rovira ; vocals Bonaventura Orriols Batet i Enric Nicolau Cortés
Bloc obrer i Camperol 0 Junta Directiva març 1932: President Joan Badell, Vicepresident Joan Montomé, Secretari Ramon Nolla, Comptador Ramon Esuna, Bibliotecari […] Rovira Elecció Vilanova novembre 1932 (Diari Vilanova y Geltrú 22 novembre 1932) • Bloc Camperol: Vicens Acís Mas, Jaume Armengol Miresachs, Jordi Arquer Saltor, Manuel Bala Bergé, Pere Bricollé Raventós, Isidre Casajuana Simonet, Isidre Casajoana Simonet, Vícitor Colomer Nada, Fortià Matabosch, Serratosa, Daniel Domingo Montserrat, Llibert Estratús Vilas, Joaquim Maurin Julià, Jaume Miravitells Navarra, Josep Oltra Picó, Pau Padró Canyelles, Josep Vidal Urpí.
Dreta de Catalunya 0 Elecció Vilanova novembre 1932 (Diari Vilanova y Geltrú 22 novembre 1932): • Dreta de Catalunya: Josep Bertran Güell, Miquel Cardelús Carreras, Joan Cisquer Ortega, Josep Maria Conill i Positius, Ramon Gener Baró, Josep Maria Junyent Quintana, René Llenas de Niubó, Josep Marce Carbonell, Josep Maria de Matrimoni i de Padró, Manuel Muntet Oller, Fèlix Oliveras Cots, Josep Prats Piera, Manuel Puigregaut Deu, Manuel Puntas Viñas, Joan Soler Janer.
Concòrdia Ciutadana 0 Elecció Vilanova novembre 1932 (Diari Vilanova y Geltrú 22 novembre 1932): • Concòrdia Ciudatana: Josep M. Blanch, Romeu, Alexandre Burlat Rialp, Francisco Bultó Sert, Xavier Calderó Cronass, Pere Cairó Codina, Josep Cirea Volta, Josep Gallifa Coronas, Josep M. Jové Bermavent, Raúl M. Mir Comas, Antoni Miracle Mercader, Ramon Picard Felip, Pau Romeva Ferrer, Delgí Sanmartí Montfort, Josep M. Trias de Bes, Miquel Vidal i Guardiola.
Esquerra Republicana 0 Elecció Vilanova novembre 1932 (Diari Vilanova y Geltrú 22 novembre 1932): • Esquerra Republicana: Lluis Companys Jover, Salvador Tarrell, Gaspar Armengol Taló, Joan Balart Armengol, Joaquim Bilbeny Bosch, Lluis Bru Jardí, Pere Comes Calbe, Joan Comorera Soler, Josep Fontbernat Verdaguer, Pere Mestres Albert, Joan Mora Adsarà, Francesc Riera Claramunt, Joan Selver Sarner, Jaume Sallés Figueres, Manuel Serra Moret,
Aliança d’Esquerres 0 Elecció Vilanova novembre 1932 (Diari Vilanova y Geltrú 22 novembre 1932): • Aliança d’Esquerres: Eduard Medrano Riba, Frederic Albardanejo, Bravo, Josep Bariobero González, Antoni Colomaire Costa, Joan Campdelacreu Forés, August Coll Trius, Eudald Costa Taña, Lluis Fuster Miró-Granada, Grabiel Garcia Tomàs, Atoni López Andreu, Francesc Martínez Forca, Lluis Navarro Gurrea, Pau Rada Ustarruz, Lleadre Rauric Gelabert, Ignasi Tarradellas Prats.
Agrupació Socialista 0
Partit Radical 0 Elecció Vilanova novembre 1932 (Diari Vilanova y Geltrú 22 novembre 1932): • Partit Radical: Antoni Ambroa Carretero, Sergio Aparicio Romero, Eduard Batalla Conillera, Domènec Bové Valentí, Cèsar Briones Redondo, Joan Carandell Marimón, Ramon Greixas Pons Marian Garcia Gutiérrez, Josep Lladó de Cosso, Salvador Matutano Casanovas, Jaume Polo Otín, Pere Règul Pagès, Enric Tubau Perelló, Josep Vilanova Reig, Joaquim Vives de la Cortada.
Comunistes Espanyols 0
Acció Catalana Republicana 0 Grup directiu maig 1933: Director Fèlix Ballester, Secretari Joan Angrill, Vocals Pere Medina, Joan Soler, Alexandre de Cabanyes, Joan Cruells, J. Torres. Directiva juny 1935. President Josep M Ferrer Pi, Secretari Joaquim Puig Cusí, Sotssecretari Pere Servat, Vocal Josep Miró Griño, Vocal Jaume Soler Milà.
Acció Popular Catalana 0
Unió Socialista de Catalunya 0
Partit Socialista Obrer Español 0 Junta Directiva juny 1933: Santiago Crespo Martínez, Secretari Miguel Soler Pasterol Tresorers Primitiva Laguna Bravo, Vocals: Manuel Borderó Hernández Juan, Jose Alias Pino
Centre Tradicionalista 4 octubre 1895 0
Asociación Catalanista 15 juliol 1899 0
Partit Obrer d’Unificació Marxista Carrer Sant Antoni nº25 0 Junta directiva març 1936: President Joan Badell, Vicepresident Felix Gracia, Tresorer Josep Serdras, Bibliotecari Cresencio Domingo, Vocal Josep Tort
Asociación de Patrons Penedesencs 0 Vist correspondència 1933
Asociación de Patrons Penedesencs 0 Vist correspondència 1933

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Societat Fomento del Trabajo 1904 Carrer Santa Madrona i Plaça de les Verdures 0 President al 1932 Luis Carola Junta Directiva març 1934: President Joaquín Mir Trinxet, Vicepresident Joaquin Puig Cusí, Secretari Antoni Castells Güell, Vicesecretari Jose Ma Foradada Coll, Tresoreo Alberto Alegret Guasch, Comptador Ramón Pascual Carbonell, Bibliotecari Carlos Galceran Nonell Vocales Pedro Medina Brunet, Oscar Forgas Pujades, Juan Casal Ferrer, Joan Ferrer Farreras.
Subsecció de la Federació de Industrias Ferroviàries (Sindicat nacional ferroviari) 0 Junta a Directiva febrer 1933: President Rafael Rovira, ViceP. José Guasch, Secretari Celestino Soria, ViceS. Antonio Garzaball, Tresorer Ignasi Budesca, Cotador Tomás Pàmies, Bibliotecari Carlos Figuera. Vocals: Mariano Gómez, Luis Garcia, Manuel Minat, Gregorio Lopez, Rafael Alianza, Marcello Marín del Amo, Jorge Gàlibs, Victor Cardona, José Sevilla, Març 1936: Junta Directiva President Pere Bonovia, secretari [Jesus] Redondo, Tresorer Salbas Pardo, vocals: Aquilino Rincon, Fausto Fernández, Salvador Roig, Juan Badell
Associació d’Alumnes Obrers de l’escola Industrial 0 Junta Directiva de febrer 1932 : President Jose Mª Cucurella, vicepresident Manuel Tetas; secretari Jose Oliver ; vicesecretari Luis Anrabat, tresorer Ramón Nolla ; Cotador Juan Urgellès, Bibliotecari José Guarí ; vocals Ramon Carbonell, Enrique Harris, Garbero Fontanilles, Cristóbal Vadell.
Joventut del Foment del Treball 0 Junta Directiva1932: President Francesc Comas, vicepresident Joan Ferrer, Secretari Francesc Oliver; vicesecretari Pere R. De Castañeda; Tresorer Josep Maria Soler; comptador Joan Borrell ; Bibliotecari Climent Oliver ; primer vocal Miquel Alimbau ; segon vocal ; Francesc Vilalta. Junta Directiva del 1933 (juny): President Joan Ferrer Farreras, vicepresident Josep Oriol Puig, tresorer Josep Ma Soler, comptador Josep Riera, bibliotecari Gaspar Montserrat i vocals Pere R. De Castanyeda. i Jaume Comas
Pro obrers en atur forçós 0
Germandat de les Escoles Obreres 0 Junta Directiva març 1932: President: Mercè Fusté Salvatella, Tresorera Pilar Puig Miró, Socials Josep Carbonell Mercè, Rosita Pascual Garí, Roser Soler Artigas Inmaculada, Mercè Benet Mas
Foment del Treball 0 President 1932 ; Francisco Servent Junta Directiva març 1934: President Joaquim Mir Trinxet, Vicepresident Joaquim Puig Cusi, Secretari Antoni Castell Güell, Vicesecretari Josep Mª Foradada i Coll, tresorer Albert Alegret Guasch, Comptador Ramon Pascual Carbonell, Biblioteacri Carles Galceran Nonell, Vocals Pere Medina Brunet, Oscar Forges Pujadas, Joan Casals i Ferrer, Joan Ferrer Ferreres.
Associació de Perits Industrials de Catalunya 0
Associació protectora de l´Ensenyança 0
Associació Obrers <> Plaça de Soler Gustems nº11 0 Junta Directiva maig 1932: President Josep Mª Baig, Sots President Demetri Miró, Secretari Joan Rovirosa, Sots President Josep [Salevardiego], Tresorer Clemente Janque, Comptador Jordi Pérez, Vocals: Josep Marín,, Junt Martínez, Josep Carbonell. Junta directiva gener1933: President Josep Mª Baig Aribau, sots president Demetri Mirño Jofre, Secretari Joan Rovirosa Susana,Tresorers Climent Jarque; sotssecretari; Josep Salvadiego, Comptable Jordi Pérez; vocal primer Josep Mirin, vocal segon Joan Martínez, vocal Tercer Josep Carbonell. Junta Directiva març 1936: President Josep Mª Baig, Aribau, vecesecretari Magí Montserrat, Secretari Antoni Tarradellas Ribot, Vicesecretari Pau Sentenelles Baiges, Tresorer Jan Rovinosa Susana, Comptable Francesc [Mortininos] Martínez, Vocals: Climent Jarque Marco, Josep Sabradeigo Giralt, Font Pérez [Agundez]
Associació Obrers <> 0
Associació de Arrendataris 0
Asociación de Conductores de Autos 0 Junta directiva 3 juny 1936: President Agustí Caba Morros, Vicepresident Joan Olivella Masafret, Tresorer Ramon Figueres Maspons, Comptador Josep Peris Espuny, Secretari Joan Roig Miró, Vocals Santiago Virgili Tarafa, Jaume Gómez Ferràs.
Asociación de Propietaris de Finques Rústiques 0 Vist correspondència 1933
Consell Obrer Ferroviari de M.Z.A. en Vilanova 0 Vist correspondència 1933
Maestros Barberos i Peluquers 18 juny 1895 0 Junta Directiva juny 1935: President Francesc Castells Pujol, Vicepresident Pere Samabufa Miro, Secretari Francesc Mestres Caballé, Tresorers Jaume Dalla Coral, Vocal Pau Ortiz Casaries, Marins Soler Baigues,
La Previsora Ferroviària Cooperat. F. cc. M.Z.A. 0 Junta Directiva desembre 1932: President Pedro Pujol, Vicepresident Juan Cañet, Secretari Vicente Diaz, Vicesecretari Antonio Garsaball, Tresorer Domingo Fons, Comptador Tomás Pamies, Bibliotecari Carlos Figueres, Comissió Cultura Bruno Gómez, Vocals Luis Garcia, Andrés Recasens, Gerardo González, Miguel Escobedo, Manel Miret, Mariano Hernandez, Victor Cardona, Rudesino Serrano, George Galbis, Salvador Pujol, Salvador Fernandez, Juan Enrandés José Pous, Esteban Codina.
Centre Industrial 5 setembre 1890 Carrer Primer de Maig nº1 (Foment de Vilanova) 0 Junta directiva (març) 1936: President Josep Artigas Butí, Vicepresident Josep Giró Inglada, Secretari Jaume Pujol Romeu, Tresorer Josep Miró Griñó, Vocal August Jacas
Associació de Treballadors de Banca de Vilanova i Sa Comarca 0
Sindicat de Cal, Yeso, Ciment (A.L.T. – C.N.T.) 0 5 Abril 1936: Junta Directiva, President Antonio Gómez , Secretari Fernando Rovinosa, Tresorer Victoriano Lorea, Comptador Joaquim Campillo, vocals: Magdalena Bajo, Juan Riba
Associació de la Premsa de Vilanova 0 Junta Directiva juliol 1935: President R. Ferrer Parera (industrial), Tresorer A. Ferret baro (Rentista), Secretari Jesús Domínguez (retirat), Vocal Joan J. Vergés (Impressor), P. Serra Briones (Col·legi), Juli Ruiz (Ferrioviari) Junta Directiva desembre 1935: President Joan Orriols Carbonell (empleat); Secretari Jesús Domínguez Garcia (retirat); Tresorer Salvador Caballé Llorens (empleat); Vocals: Artur Fart baro (rendista), Pere Serra Briones (empleat), Francesc Dormissó Abato (empleat). Junta Directiva 26 maig 1936: President Joan Orriols Carbonell, Secretari Josep Matu Botí, Tresorer Gabriel Ventosa Rouera, Vocals Francesc Oliva Almirall, Francesc Torbisco Jabaco, Salvador Cavallé Llorens
Societat de Mestres Sastres de Vilanova i la Geltrú 0 Junta Directiva gener 1935: President Antoni Tort, Secretari Rectitud Laguna, Tresorer Josep Urpí
Sindicat Regional de llum […] de Catalunya 0 Junta directiva març 1935: President Jose Aber Iglesias, Secretari Pascual Nebot Arenillas, tresorer Pascual Nobot Menillas, Tresorer Domingo Mestres Puigribert, Comptador Joan Martinez Ruiz, Vocal Vicente Albiol Miralles
Sindicat Regional de llum […] de Catalunya 0 Junta directiva març 1935: President Jose Aber Iglesias, Secretari Pascual Nebot Arenillas, tresorer Pascual Nobot Menillas, Tresorer Domingo Mestres Puigribert, Comptador Joan Martinez Ruiz, Vocal Vicente Albiol Miralles
Associació Sindicals 0 C. N. T. Reaparició del periòdic portaveu Solidaritat Obrera 2 març 1932 director Felipe Aziz Junta del Sens Electoral octubre 1933: President Vicent Virella; vocals: Juan Saborit Caba, Jaume Martorell Miró, Jaime Alba Carbonell, Joan Soler Gabardós, Joan Lléo Marigos i José Junta Directiva i Comissió Inspectora de Comptes de la Cooperativa d’Enginyeria Eclèctica de Vilanova i Geltrú, març 1934: President Pere Artigas Xambó, Vicepresident Jaume Martorell Miró, Secretari Jaume Pujol Romeu, Vicesecretari Albert Alegre Guasch, Tresorer Joan Buquets Marca, Comptador Josep Miró Canals i Vocals: Josep Soler Fontanals i Magí Solé Figuerola

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Pòsit de Pescadores 0 Junta directiva del Pòsit de Pescadors en febrer 1932 President Jaime Mateu Giralt, vicepresident Lorenzo Borás Bosquera ; Secretari Francisco Samarra Torner ; vicesecretari Pablo Huguet ; tresorer Miquel Ventosa Masana vocales Vicente Ferrer, Cristóbal Recasens, José Font, Ricardo Segarra, Angel Juncosa, Antonio Guaríem Lluis Recasens, Manuel Figueres, Salvador Ferrer i Luis Isern Gener 1935, Junta Directiva: President Artur Altea, Sots President Leandre Sanabra, Secretari Pau Huguet, Sots Secretari Pere Olivella, Caixer Salvador Ferrer, Vocal Infermé Jaume Guasch, Vocal germandat Rosendo Huguet, Vocal Cultura Josep Rosés, Vocal Gel, Verades i Pes, Gil Munné, Vocal cooperativa Antoni Urgelles, Manuel Mas, Vocal cafè Remigio Vidal, Miquel Ferràs, Juan Font Buxensi, Vocals Barcas Josep Subirats, Lluis Isern, Eusebi Ferrer.
Sindicat Agrícola Comarcal 0 Junta Directiva setembre 1932: President Francisco Montaner, Vicepresident Jose Poch, Secretari Joaquín Puig, Vicesecretari Isidro Carbonell, Tresorer Alberto Alegret, vocals: Manuel Miret, Manuel Ferret, Ramón Miró, Ventura Soler, Rafael Jorba Miró.
Sindicat de Treballadors Agrícoles 30 setembre 1892 Plaça de la República Nº 9 0 Junta Directiva: febrer 1933: President Salvador Mateu Roig, Vicepresident Pere Ferré Font, Secretari Manuel Montané Galabre, Vicesecretari Baldiri Albà Manyé, Tresorer Joan Vidal Sibil, Vocal: Joan Papiol Riba, Cristòfor Artigas Nogues, Cayetano Cuadras Solé, Estamislau Brunet Robert, Francesc Solé Miró.
Cooperativa Agrícola Vilanovesa Plaça del Pou Nº 3 0 Novembre 1935, Junta Directiva: President Francesc Vila Vidal, Vicepresident Joan Coral Costenis, Secretari Josep Papiol Carbonell, Vicesecretari Joan Calag Camaros, Secretari Manuel Montané Galofré, Vocals Jaume Papiol Llorens, Joan Vidal, Joan Baixes Rovira.
Sindicat del Pantano de Foix 0 XII-1932; President Gustau Galceran, Vicepresident Sebastián Rovirosa Novembre 1935 President Artur Ferret, secretari Fèlix Ballester.
Cooperativa d’Energia Elèctrica Carrer del Progrés Nº 11 bis 0 Junta Directiva I-1933: President Pere Artigas Xambó, Vicepresident Jaume Martorell Miró Secretari Vicents Comas Jornet vicesecretari Josep Soer Berran Tresorer Magí Soler Figuerola, Comptador Pere Medina Brunet i Vocals Vicens Miret Marqués, Josep Soler Fontanals, Isidre Segura Miquel
Asociación Mutua de Industriales Pesquero 0 Vist correspondència 1933
Societat Cazadores de Vilanova i Geltrú 0 Junta Directiva març 1932, president Francesc Masdeu, Vicepresident Pere Giró, Tresorers Plàcid Vices, Cantador Joan Guasch, Vicesecretari Joan Torres, Vocals Francesc Prats, Joaquim Veá, Joan Ventosa, Francesc Mora, secretari Joan Giró
Gremi de Pescadors 0
Mutualidad Agricultores 0
Gremi d’horticultors Plaça Masia 10 0 20 Gener 1035: Junta Directiva, President Anton Pascual, Vicepresident, Antoni Ferresina Maristany, Secretari Anton Rober, Vicesecretari, Marín Solé, Josep Sendra comptador, Josep Solle, Vocals Àton Alba, Bartomeu Marti, Anton Montané.
Arte Febril de Villanueva i Geltrú 14 setembre 1899 0
Oficiales Albañiles de Vilanova i la Geltrú 8 octubre 1899 0
Sindicat de Unió del Ram de l’alimentació Plaça de Robert 16 3ª 0 Junta directiva 6 Abril 1936, President Joan Sagarra Mateu, Vicepresident Joan Papiol Riva, Secretari Josep [Livit] Martí, Vicesecretari Jose Bertran Ribas, Comptador Juan blusas Ribas, Tresorer [Sirto] Roca Rovira, Vocals: Joaquim Cuartiella Baballé, Francesc Mercadé Bertran, Joan Albalate Guillemón
Gremi d’Agricultors Plaça Robert Nº 14, (Café Unión) 0

3.4 Religioses (Ni parroquies ni convents) (8)

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Agrupació Sant Jordi 0
Agrupació Sant Jordi 0
Cofradia de Sant Joan 0
Agrupació de devots a la Verge de Lourdes 0
Agrupació de devots a la Verge de Lourdes 0
Cofradia de Sant Andreu Apòstol 0
Cofradia de Minerva 0
Cofradia dels Dolors 8 gener 1894 0
Federació de Joves Cristians de Catalunya 0
Federació de Joves Cristians de Catalunya 0
Germandat de la Puríssima Sang de N- S. Jesucrist 1917 Carrer Ferrer Guradia Nº 10 0 Junta Directiva 17 gener 1935: President-Directro: Antoni Pujol Bernadó, Vis director Josep Montané Bertran, Tresorer Joan Orriols Carbonell Rovira, Secretari Maiur Marcel Masana, Vicesecretari Joan Pascual Ramón, Oïdors de comptes Josep Carbonell Rovira, Celador Jaume Puig Benasac, Josep M. Ferrer Pi, Visitad Francesc Garcia Cortés, Jaume Massana Campanera, Fidel Claramunt Sol, Laureá Codina Canals, Francesc Navarro Carreras, Blai Garrigó Romeu, Josep Carbó Rovira, Joan Ricart Amat
Germandat de la Puríssima Sang de N- S. Jesucrist 1917 Carrer Ferrer Guradia Nº 10 0 Junta Directiva 17 gener 1935: President-Directro: Antoni Pujol Bernadó, Vis director Josep Montané Bertran, Tresorer Joan Orriols Carbonell Rovira, Secretari Maiur Marcel Masana, Vicesecretari Joan Pascual Ramón, Oïdors de comptes Josep Carbonell Rovira, Celador Jaume Puig Benasac, Josep M. Ferrer Pi, Visitad Francesc Garcia Cortés, Jaume Massana Campanera, Fidel Claramunt Sol, Laureá Codina Canals, Francesc Navarro Carreras, Blai Garrigó Romeu, Josep Carbó Rovira, Joan Ricart Amat
Congregació Marian: Schola Cantorum de la Congregació Mariana 0 La seva junta de govern desembre 1932: Prefecte Jaume Puig López, Accidents Lluís Ferret Olivella i Lluís Alsina Soler, Secretari Felip Dulanto Escofet, Tresorer Pau Andreu Fontanals Instructors Ignasi Ferre Mota, Manuel Ferrer Pi, Jaume Angrill Puig Consellers Majors Josep Albà Carsí, Joan Blanch, Boés, Josep Mª Marcel·lí Campanera Campins, Lluís Ferrer Pi, Antoni Montaner Carbonell, Consellers de càrrec Ignasi Ferre Pi, Joan Morea Piñol, Pere Pascual Borrell, Joan Pascual Ramon.
Orden Tercera Servita 0
Hermanas de la Vera Cruz 1881 0
Hijas de la Caritat de S. Vicente de Paul- Cofradia de Sant Vicente de Paul Novembre 1890 0
Hijas de M Escolàpies 0
Hijas de M Escolàpies 0
Josefina de la Caritat 0
Nostra Senyora de Montserrat 0
Montepio de Nostra Senyora de Montserrat (senyores) 14 juny 1885 0 Junta Directiva febrer 1935: president Jaume Puig Benasach, Vicepresident Anotni Borbonés Brunet, Tresorer Josep Soler Bertran, Secretari Salvador Guimerà Mata, Vice President Francesc Marsans Carbó, Vocal Josep Giró Inglada, oïdora de Comptes Joan Artigas Roig, Joan Saburit Navarro, Informadora Josep Carbonell Rovira, Antoni Tort Estruch.
Montepio de Nostra Senyora de Montserrat (senyores) 14 juny 1885 0 Junta Directiva febrer 1935: president Jaume Puig Benasach, Vicepresident Anotni Borbonés Brunet, Tresorer Josep Soler Bertran, Secretari Salvador Guimerà Mata, Vice President Francesc Marsans Carbó, Vocal Josep Giró Inglada, oïdora de Comptes Joan Artigas Roig, Joan Saburit Navarro, Informadora Josep Carbonell Rovira, Antoni Tort Estruch.
Montepio del Santisimo Sacramento 6 maig 1818 0 Junta Directiva gener 1932: José Carbonell Escofet, Vicepresident Vicente Nolla Tornè, Secretari Pedro M. Mercè Sapera, Vicesecretari Pedro Piñol Soler, Tresorer […] Ricard Vila, Comptador Amedeo Ferran Bagüès, Oïdors de Comptes Bernardino Rimbau Capdet, Pedro Carreras Soler, Vocals Joan Soler Benet, Josep Soler Ponet, Pere Carbonell Vidal, Isidoro Montaner Soler. Junta Directiva gener 1935: President Martí Martí Vila Ribó, Vicepresident Francesc Carbonell Valls, Comptador Francès Firones Valls, Tresorer Pere Piñol Soler, Secretari Pere Marti Mercè Sapera, Vicepresident Mario Mercè Massana, Oïdor de comptes i Vocals: Sebastian Salvat Soler, Bernat Rambau Capdet, Pere Carbonell Vidal, Joan Soler Bonet, Josep Casajona Mestres
Montepio de Sant Antoni de Pàdua 28 juny 1873 0 Junta Directiva febrer 1935: President Ernesto Sala Boix, Vicepresident Jose Mª Feliu Ribot, Secretari Francisco Beltrán Carbonell, Vicesecretari Joaquim Serres Pascual, Tresorer Perdo Ford Ferrer, Vocal Juan Sardá Venrell, Joan Vernia Chiva, Delegat de l Quinta la Salud de Alianza Jose Mª Feliu Ribot.
Montepio de Sant Josep (senyores) 17 gener 1881 0
Montepio de Nostra Senyora del Carmen (senyores) 21 febrer 1887 0
Montepio de Sant Josep (senyores de […]) 0
Germandat de Sant Josep 20 desembre 1870 0
Mont Pío de Sant Roque 17 gener 1885 0
Monte Pío de Nostra Senyora Providència (senyores) 1 gener 1879 0
Monte Pío de Jesús de Nazareno 1 Gener 1852 0
Germandat Protectora 25 setembre 1896 0
Arxiconfraria de la Corte de Maria 1858 0
Les Teresianes (donzelles) 6 abril 1885 0
Aportalado de la Oracion 0
Congregació de Maria Inmaculada 0
Teresianes de Santa Maria del Mar 15 setembre 1884 0
Montepio de la Puríssima Sangre de Nuestro Señor jesucristo 0 Junta Directiva febrer 1932: President Fidel Claramunt Sol, Vicepresident Jose Carbonell Rovira Fermin Galan, Tresorer Laureano Codina Canals, Secretari Francisco Navarro Carreras, Vicesecretari Jaume Artigas Carbonell, Oïdors Comptes Francesc Puig Font, Salvador Capitan Buxeda, Caladores Jose Ivern Salvo, Jaume Puig Benasach, Visitadors Josè Boada Sendra,, Baudillo Alba Sendra, Francesc Garcia Cortes, Rogelio Ventosa Fabre-Alfareros, Jose Mª Ferer Pi, Joan Castelló Vallverdú, Jaume Massana Campanera, Jose Sidós Montané, Jose Carbó Rovira.
Billar Club Unió Vilanovesa 0 Vist correspondència 1933

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Societat “La Grècia Groga” 0 Junta Directiva maig 1932: President Josep Cardona, Vicepresident Juan Giró, Tresorer Pere Solé, Comptador Ramon González, Secretari Josep Feliu, Vicesecretari Josep Via, Vocals: Jordi Glavis, Josep [Leonrend], Pere Leoveran Junta Directiva [1935]: President Angel Guasch, Vicepresident Anton Roig, Secretari Josep [Pare], Bisecaré Pere Sanabra, tresorer Joan Giró, Comptador Francès Orriols, Vocals Joan Sancho, Joan Mestres, Francesc Pascual
Grup de Sardanistes de Vilanova i la Geltrú 0
Societat Unió Vilanovina (Unió vilanovesa) Clavé Societat Choral Unió Vilanovesa 1892 0 Secretari 1932: Ramón Güell Agrupació Avenir , agrupació artística de la societat choral. Junta Directiva juliol 1932: President Joan Albiol Marcual, Vicepresident Joan Prats Beltrán, Secretari Ramón Güell Pallejà, Vice secretari Joan Rovinosa Susana, Tresorer Isidro Llaverias Mestres, Contador Miguel Hernández Puyoles, Bibliotecari Salvador Montserrat Pijoan, Vocals Joan Jansá Miravet, Francisco Pineda Soriano, Antonio Pagès Carbonell, Joan Olivella Ventura Junta directiva juliol 1935: President Joan Figueres Ventosa, Vicepresident Jose Rio Batlle, Secretari Jose Serra Demetre, Vicesecretari Joan Mestres Tort, Tresorer Rafel Rovira Resort, Comptador Rosendo Figuerola Subirats, Bibliotecari Jose Ferràs Escofet, Delegat del Clínica Aliança Enrique Pelà Carbó, Vocals: Joaquim Monya Carbonell, Pedro Trilles Soler, Sonia Batet, Juan Jansa Miravent, Manuel Montané Galofre
Patronat Local Biblioteca Museu Balaguer 0
Orfeó Cossetania (secció del Casal Catalanista) 0 Junta Directiva maig 1932: President Magí Mestres, Vicepresident Joan Mateu, Secretari Marius Mercè, Tresorer Josep Oliver, Bibliotecari [N]arius Igualada. Vocals Lluis Vayreda, Pere Domènech, Sants Bertran
Ateneu de Vilanova i Geltrú 17 juny 1877 0 Junta Directiva maig 1932: President Francesc Morgades Domènech, vicepresident Martí Miret Marques, Bibliotecari Eduard Egea Garcia, Tresorer Josep O. Miquel Vallés, Secretari Joan Olivella Lluch, vicesecretari Antoni Pujol Bernadó, Vocals: Antoni Escofet Pascual, Isidre Urpí Sicart, Josep Mª Cucurella Xicola, Joan Rius Roig
Cooperativa “La Regadora Vilanovesa” Plaça de la República Nº 13 0
Centre de defensa de Vilanova 0
Sindicat Musical de Vilanova i Geltrú i sa comarca Carrer Teatre Nº 1 0 Junta Directiva juliol 1931: President Blai Garrigó Romeu, Vicepresident Josep Mercadé Planas, secretari Enric Pascual Urpí, Vicesecretari Anton Borbones Brunet, Tresorer Josep Planas Ferrer, Vocals Leonard Salvat Soler, Josep Olivella Brisolí Junta Directiva juliol 1932: President Josep Margarida Riba, Vicepresident Josep Mª Mercadé, Planas, Secretari Enric Pascual Urpí, Vicesecretari Josep Olivella Bricollé, Tresorer Vicens Escofet Brotons, Vocals Pau Ojeda Escofet, Joan Planas Ferrer. Octubre 1932 president canviat per Josep Milà Casals Junta Directiva juliol 1934: President Magí Olivella Queralt, vicepresident Josep Planas Ferrer, Secretari Enric Pascual Urí, Tresorers Joan Carbó Rosich, Comptador Jaume Rovira Nolla, Delegat Francesc Montserrat Juncosa, Arxiver Francesc Lahoma Marigot. Junta Directiva agos 1935: President Josep Planas Ferrer, Vicepresident Jaume Rovira Nolla, Secretari Enric Pascual Urpí, Tresorer Isidre Moragas Amell, Comptador Joan Anglada Montserrat, Comptador Joan Anglada Montserrat, Vocals Pare Milà Amell, Gabriel Almirall Soler
Penya Escacs Vilanova 0
Asociación Femenina Tradicionalista 0
Asociación de Pèrits Industriales de Catalunya 0 Vist correspondència 1933
Círculo Vilanovés de Unión Patriòtica 0 Vist correspondència 1933
Cooperativa de Casas Barates 0 Vist correspondència 1933
Fomento del Baile Popular 0
Foment del Sport de la Pesca de Canya Carrer Santiago Rusiñol Nº 11 (1935) 0
El progresso social 0
La proctectora Villanovese 0
Circulo Vilanoves 1853 Carrer Santa Madrona nº1 0 Veure reglament a l’arxiu comarcal de Vilanova, a Relació Societats Locals
Centre Excursionista 26 març 1896 0
Societat Excursionista a la exposicions 17 gener 1898 0
Casino Artesano 23 juny 1856 0
Casino Artesano 23 juny 1856 0
Centre Artesano 9 febrer 1866 0
Societat choral (Los Pescadors) 26 febrer 1897 0
Societat Choral La Union Obrera! 28 juny 1897 0
Agrupació Carrer del Progrés Nº 7 (Ateneu) 0 30 juliol 1936 Junta directiva: President Joan Albert Montaner, Vicepresident Angel Bosch Castany, Secretari Joan Juncosa Pedret, Vicesecretari Angel Rustia, Tresorer Josep Olivella Montagut, Comptador Miquel Salichs, Vocal Joan Mª Martínez, Esteve Torres Farrés, Florencio Nolla Pastor
Entitat El fomento del Baile Popular 0
Montepio La Fraternitat 0 Junta Directiva març 1932: President: Francesc Marti Serra, vicepresident Abdon Martí Bernat, Tresorer Pedro Curell Altet, Cantador Antoni Urgellès Gari, Secretari Celestino Garcia Roig, Vicesecretari Pablo Olivella Roig, Vocales Joan Pallarès Montserrat, Antonio Soler Fernández, Jose Pla Alemany, Jose Alsina Moli, Ernesto Bertran, Jose Huget Virgili

3.6 Altres

Nom Tipologia Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Agrupació Amics del Teatre i de les Arts 0
Agrupació Amics del Teatre i de les Arts 0
Caja de Pensiones y Retiros de Empleados de Gas y Electricidad Rambla Macià Nº 19 (Bar Trink-Hall) 0
Caja de Pensiones y Retiros de Empleados de Gas y Electricidad Rambla Macià Nº 19 (Bar Trink-Hall) 0
Cooperativa la generadora de Vilanova Plaça de la República Nº 13 0
Club de Natació 0
Cazadores la Lealtad Carrer Santiago Rusiñol, Nº 11 (cafè) 0
Billar Club Unió Vilanovesa 0
Billar Club Unió Vilanovesa 0
Gran Peña 0
Casubra de la Propietat Industrial de Catalunya 0
Metges Municipals 0
Centre de Comerç de la Indústria Rambla Macià , 34 0 Junta Directiva President Josep Soler Bertran; Vicepresident Albert Vendrell; Tresorer J. Pascual Ferrer; Secretari Antoni Colldeforns; Vocal Ignasi Soler. Agost 1933 Junta Directiva octubre 1935. President Joan Angrill, Vicepresident Antoni Colldeforns, Secretari Ramon Borrell, vicesecretari Francesc Marsans, Tresorer Joan Altés, Vocals Josep Urpí i Lleonat Salvat
Centre de Comerç de la Indústria Rambla Macià , 34 0 Junta Directiva President Josep Soler Bertran; Vicepresident Albert Vendrell; Tresorer J. Pascual Ferrer; Secretari Antoni Colldeforns; Vocal Ignasi Soler. Agost 1933 Junta Directiva octubre 1935. President Joan Angrill, Vicepresident Antoni Colldeforns, Secretari Ramon Borrell, vicesecretari Francesc Marsans, Tresorer Joan Altés, Vocals Josep Urpí i Lleonat Salvat
Associació de Premsa Carrer 1 de Maig, Nº 1 0 Junta Directiva 15 febrer 1935: President Ramón Ferrer Prera, (director de la revista “prisma”), Joan Jose Verges Guasch (redactor del Diaro de Villanueva y Geltrú” i corresponsal del “Día Gráfics” de Barcelona), Tresorer Joan J. Soler Milà, (redactor del “Diario de Villanueva y Geltrú”) Vocals Julio Ruiz (corresponsal “Diluvio”de Barcelona), Pedro Montané Ferrer (corresponsal del “Correo Catalán” de Barcelona), Liberto Fontanillas (corresponsal de “Noticiero Universal” de Barcelona). Junta Directiva 15 d’octubre 1935. President Joan Orriols Carbonell, Secretari Jesús Domínguez Garcia, Tresorer Salvador Caballé Llorens, i Vocals, Pere Serra Briones, Arturo Ferret Baró, Francesc Torbisco Jabato.
Agrupació de Aficionarios a la Cria del Canario 0 Vist correspondència 1933
Agrupació Bènefica del personal recorrido f.c. de M.S.A. Servicio de Vilanova 0 Vist correspondència 1933
Amics de la Música 0 Vist correspondència 1933
Cámara de la Propiedad Urbana 0 Vist correspondència 1933
Casino de la Rambla 0 Vist correspondència 1933
Club Recreatiu Ferroviari 0 Vist correspondència 1933
Cooperativa Regeneradora Vilanovesa 0 Vist correspondència 1933
Montepio i Caja Invalidez villanovesa Carrer Francesc Layret Nº 43 0
La Dansa 14 abril 1895 0
Casal Popular 0 Junta Directiva juliol 1936: President Marí Pios Coll, Vicepresident Josep Vidal Jancoli, Secretari Ignasi Ferrer Pi, Vicesecretari Marcel·lí Campanar Campins, Tresorer Joan Oliver Suliachs, Vice-tresorer Joan Rovira , Vocals Joaquim Baig Aribau, Ramon Caba Roca, Josep [Bertomes ]Carme
Casal Popular 0 Junta Directiva juliol 1936: President Marí Pios Coll, Vicepresident Josep Vidal Jancoli, Secretari Ignasi Ferrer Pi, Vicesecretari Marcel·lí Campanar Campins, Tresorer Joan Oliver Suliachs, Vice-tresorer Joan Rovira , Vocals Joaquim Baig Aribau, Ramon Caba Roca, Josep [Bertomes ]Carme
Agrupació de Dependentes Carrer de 1 de Maig, nº1 0 Junta Directiva (1935) President Joan Casals Ferrer, Vicepresident Josep Sabaté Soldevila, Secretari Maian Baig Aribau, Vicesecretari Joan Hurtós Escriban, Tresorer Pere Colldeforns Soler, Vocals Narcis Blasi Pijoan i Ricard Alba
La Protectora Vilanovesé 0 Junta Directiva març 1932: President Joan Cruells Freixas, Sots President Francesc Gimeno, Secretari Joan Montaner Almirall, Sots secretari Francès Cruells Greixas, Visitadors Josep Subirats Llambrich, Antoni Selleras Vila, Josep Cameron Milà, Josep Torelló Poanís
Peña d’Escacs Vilanoví. 0
Casino 0 Junta del Casino <<unió i=”” defensa=”” interesso=”” locals=””>> agost 1933: President Francisco Casanu, vicepresident Artur Ferret, Secretari Pere Marsé Ferre, Tresorer Carles Benet Mas, vocals: Baptista Castelló; Bartolome, Roca, Josep Oliá</unió>
C. S. Vilanova 0 Junta Directiva constituïda per: Joaquim Muntanya (President), Miguel Vidal Almirall (tresorer) José Miracle Ferré (contactor), Pedro Masdeu Foat (secretari), Eduardo García Lorenzo (vocales), Salvador Guimerà Mata, Gil Figueres, Joan Carreras Baiges, Julio Godes art Sangenís, Miguel Altadill Frisach, Jaume Tort Ribas. Octubre del 1931

4. Cens de protagonistes de la vida pública

Cognoms, Nom Ofici Ambit d’actuació (9) Tasca destacable
Martorell , Jaume Conferencies de l’entitat Casal Catalanista Moviment de conferencies de divulgació cultural i patriòtica.
Nicolau, , Maria Carme Conferencia Conferencia al Casal Catalanista tema Feminisme
Cabanyes , Alexandre artista Cultura
Cristòfol Ricart, Enric artista Cultura Obres mestres
Torrents , Martí Artista Cultura Obres mestres, pintures
Joaquim Mir, Artista Cultura Obres mestres, pintures
Canyes , Artista Cultura Obres mestres, pintures

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
Vaga de la Fabrica Grifi, Sindical VIII-1930 al 27-IV-1931
Vaga “El Radium” Juliol 1934
Vaga de Zapatero juny 1931
Vaga del obrers de la fábrica de ciment de Vallcar 21 de desembre 1931 en solidaritat pels companys despatxats
Vaga dels obrers de la Fábrica de fils i teixits > 22 de Gener 1932 motivada per no arribar un acord en un augment de sou
Vaga de la industria marinera Obrera Des de principis de gener 1932
Vaga de la fàbrica de teixits <<alegre, ferrer=”” y=”” p<=”” a=””></alegre,> Obrera 25 gener (inici)- 28 de gener 1932 Augment de sou
Explosió d’una bomba en la Fábrica de sedes de la terrorisme 25 d’abril 1932
Vaga dels obrers de la Fàbrica Hilaturas Bach Solidaritat 12-X-1932 Solidaritat per els tres obrers que van ser despatxats.
Vaga general de Catalunya als obrers afiliats al S 23-X-1932
Vaga general de Catalunya als obrers afiliats al S 23-X-1932
Vaga dels contramestres 26-X al 28-X-1932 A les fabrica fil
Incendi a la Fabrica de teixit i fil dels senyor B Aldarull 10-III-1933 Causa de la introducció d’una pedra o altre metall en un dels cilindres de la maquina
Pel el sindicat vilanoví, vaga de 48 hores Vaga 9 Maig 1933 Per la tarda d’aquell dia un grup de vaguistes van començar a tirar pedres a la Fàbrica Pirelli. Piquets a diferents tallers i al depòsit de la companyia de Ferrocarrils M.Z.A. i així van ser detinguts per la Guardia Civil varis vaguistes.
vaga dels obrer barbers Finals Agost -Setembre 1933 Motiu: per no haver sigut acceptades les bases de treball presentades als patrons. Els patrons que ho han acceptar han sigut: Atustín Artigelis i Celestino Casellas, per lo qual es treballa en aquests esdeveniments amb normalitat. Inici setembre no ho accepta el patró de la barberia de Bosch, l’altra part entra en vaga
Vaga plantejada por el Sindicat de contramestres < Vaga Principi de Març- 22 juny1934 Sis setmanes de vaga sense que es solucioni el conflicte entre els afiliats al sindicat <> i els patrons de las Fábricas de fils i teixits. Al dia 22 bon nombre del vaguistes van anar a treballar a la <<fàbrica marqués,=”” s.=”” a.=””>></fàbrica>
Moviment Revolucionari octubre 1934 Aldarull. Divendres 5 octubre, Vaga General del poble com a protesta de la formicació del govern de Lerroux, que va durar dins el dimarts 9 octubre. Disturbis varis: Divendres desenganxa un convoy d’un tren pq no pugui sortir (l’exprés de Madrid). Per el carrer circulaven persones amb armes llargues i curtes Van detonar diverses bombes por la ciutat, assaltar el Centre Autonomista, Iglesia Parroquial Sant Antonio Abat (incendi de la porta que dona a la Plaça de Catalunya (Pç de les Neu), bomba a la porta de la Plaça de Sant Antoni, altres a la Iglesia Inmaculada Concepció (incendi a la casa rectoral), dintre de la Iglesia destrucció imatges… Iglesia Parroquial de Santa Marí ade la Geltrú. Dissabte: vandalisme en la Iglesia de la Inmaculada Concepció, S’apoderen de la Casa Consistorial Diumenge a Plaça de la República, disparo que va provocar el tiroteig entre la guàrdia civil i varis individus que es situaven a cases properes a la casa Cuartel.. Ferit Telesforo Alemany Roig, Alonso Nicolás Romero, seguidament va esclatar una bomba al cuartel de la Guardia Civil, la bomba estava situada al claveguera del carrer Cervantes així es va aixecar el paviment i va provocar esquerdes en el cuartel i en la Central de Telèfons. Ajuda d’ Hospitalet ,( suboficial Ramos, un cabo i tres guàrdies) que l’arribar ala Rambla van ser atacats i dos dels ferits. Seguidament dispars contra la guàrdia civil i els caraviners, per part d’individus situats en cases i llocs estratègics. Va resultar mort el Gruadia Civil Félix García Alonso, també l’alférez carabiner Valentín Guarido Sancleente, el carabiner Salvador Gómez Muñoz. Tot això a la Plaça República i un tram de carrer Llibertat. Arribada d’altres forces d’ajuda als guàrdies civils, procedent de la carretera de Vilafranca. On van dominar als revolucionaris i van apoderar-se de l’Ajuntament. Aquí es van treure tres banderes. Dilluns: arribar Jose Luís Diez.,un destructor. També els revolucionaris s’havien replegat a la platja, els mariners del búnquer de guerra van fer un intensiu foc de fusells. Per la tarda a les 4 de la tarda, va desembarca un destacament de soldats de infanteria marina que amb altes forces van patrullar per els carrers de Vilanova, va quedar com a comandant militar de la Plaza el càpita de la guàrdia civil Rafael Carrasco, que va ordenar l’obertura dels establiments. El tren que havia sigut parat procedent de Madrid va poder marxar. A les cinc i mitja va arribar una companyia del regiment nº 18 de Tarragona, cap Josep Alonso Alonso Dimarts es va reintegrar el treball de la companyia M.Z.A., diferents actes de enterrament per els morts, i per la tarda es va reemprendre el treball en les diferents fàbriques de la ciutat.Diverses detencions. (del Diari de Vilanova i Geltrú del dijous 11 octubre 1934) Estat de Guerra. Canvi de Govern. 60 detinguts que van a la Model, i en el vapor <>
Vaga Braços caiguts 18 Abril 1934 Per les qüestions derivades a els successos de octubre 1934, vaga del personal del dipòsit de màquines i recorregut de la Compañia M.Z.A.º
Vaga les obrer de la construcció 13 maig 1936 A causa del no acord de les bases de treball entre patrons i obrers.
Vaga Ferroviària Juny 1936 Per l’acomiadament de 7 obrers
Vaga de Pescador Setembre 1935 A causa de la pujada de preu del gas-oil
Problema dels sense feina: davant als obrers que no estan qualificats (desembre 1931) (març 1932) ajuntament vol intentar donar feina recuadar diners, (amb molta dificultat) per contribuir a donar treball fer obres per el Poble ; exemple obres al port
Concedir temps per donar als arbris, per reduir crisis obrera (desembre 1931)
Estudiar als obrers (desembre 1931)
Degut als nombrosos obrers que s’han presentat a demanar feina ha quedat esgotada la Caixa Municipal i per tant no hi ha mitjans econòmics per a sostenir una pujada obrera que tampoc dona el rendiment que hauria de donar. (desembre 1931)
Atur forçós: Comissió “Pro Obrers en atur forçós” (març 1932)
Assentades: gestions proobrers en atur forçós
Desembre del 1932 els sense feina: la comissió dels sense feina demanen l’alcalde que els doni feina.
Protesta actuació Lliga Catalana, juny 1934
Llei activa de ATUR FORÇÓS, juliol 1934
Donar treball als obrers parats per fer la presa del Pantà de foix i els canals principal (juny 1935)
Fabriques parades o parcialment parades: Mata i Pris, Alegre Ferrer i Pi, S en C, Manufactures Valls, (juliol1935), atur forçós
Període d’agricultura en la comarca Crisi (1935)
COMISSIÓ DE TREBALL I ASSISTENCIA SOCIAL Maig 1936: Acord COMISSIÓ DE TREBALL I ASSISTENCIA SOCIAL, – Que no sigui empleat de cap industria obrer que no porti més de dos anys de residencia en la mateixa. – Notificar al patrons d’acord amb el nº anterior s’abstinguin en absolut de donar treballar a obrers que portin menys de dos anys de residencia. Gener 1932 els republicans radicals amb el consell del seu cap Alexandro Lerroux i d’acord amb la Junta Provincial, han decidit el nomenament d’un Comitè intern el qual perseguirà a construir a Vilanova una forta agrupació política per sumar-la a la disciplina del gran partit República Radical.
COMISSIÓ DE TREBALL I ASSISTENCIA SOCIAL 19 d’abril 1932 Problema a la fàbrica Marques S. A. B el diari de Vilanova diu : Gacetilla : “Según nuetros informes, por no haber accedido la dirección de Fabricas Marqués, S, A, a una retificación en el horario de trabajo, pedida por los obreros, éstos hace dos semanas consecutivas, se negaron a cobrar sus jornales y también a efectuar la indispensable limpieza de las máquinas. Ayer, lunes 18 d’abril 1932, como de costumbre, entraron los obreros del primer turno a las cinco de la mañana, siendo requeridos para que afercuatan a limpieza, a la que se engaron y para evitar posbles acidentes de incendio, dado el esptado en extremo untuoso de las máquinas, la Dirección dipuso que no se empezara el trabajo, por lo cual motivo, al acudir los obreros del turno norma, encontraron cerradas la puertas de dichas fábricas. Numerosos grupos de obreros se estacionaron en nuetas ramblas toda la mañana” Vaga de la Associació Profesional de Alumnes de les Escoles de Treball, amb soliraritat amb la vaga plantejada per Escoles de Treball d’Espanya, (les bases al diari de Vilanova del 22 de desembre 1932)
COMISSIÓ DE TREBALL I ASSISTENCIA SOCIAL novembre 1932 – Conflicte al mes de novembre 1932 per el patró pescador per motiu del gas, solució la rebaixa a 10 cèntims per litre de combustible. Par obrer forçós començament de gener es torna a iniciar 1934 Edicte d’agost de 1934 per el Lluís Lorenzo Penalva, Jutge de primer instancia i President del Tribunal de Justícia. Cos de jurats: Cos de vint jurats que representen la clase patronal i vint jurats que representin la clase obrer: Jurats de la Classe Patronal: Antoni Alfonso Sans, Bonaventura Benazat Planas, Agustín Cava Morros, Francesc Carreró Daura, Pedro Coll Berguedà, Julián Mansilla Toro, Juan Mateu Fontanals, Pedro Medina Brunet, Salvador Miret Massó, Francesc Oliveras Coll, Ramón Porta Garriga, Jaime Puig Benasach, Sebastián Rovirosa Puig, Jaume Soler Milá, Joan Soler Soler, Antoni Tort Estruch, Víctor Batlle, Joan Saburiti, Serafí Giménez, Joan Mestres. Jurats de la classe Obrera: Blas Garrigó Romeu, Francesc Ginovart Plumé, Amadeo Ferrán, José Carbó Rovira, Magí Montserrat, Pedro Carreras Soler, Joan Casals Ferrer, Miguel Jove Ferrer, Miguel Milá Fuillaume, Sebastián Anau Domingo, Joan Alsina Cabrero, Pablo Puig Ramos, Vicente Ibañez Montserrrat, Antonio Martí Raventós, Salvador Serracant, Jaime Rovira Nolla, José Planas Ferrer, José Escofet Llorens, Francesc Montserrat Juncosa, Jose Ma Mercader Amell
Decreta la Guerra a Catalunya es decreta estat en Guerra a Catalunya per el Càpita d’Infanteria Josep Alonso Alonso, per el decret de l’Excel·lentissim Senyor General de la 4ª Divisió. i van ser destituïts el ple de l’ajuntament de Vilanova, i es va nomenar la comissió gestora.
conflicte amb la Lliga catalana i el gobern Polític Juny 1935 Conflicte amb la Lliga catalana, ja que es una minoria al govern. 7 consellers de la Lliga catalana. Proposició: no fer cas al senyor president de la llei, en contra de l’alcalde. 3 les minories actuals que corresponen a l’actual ajuntament. Una de les participació Comissió de Foment. Proposta: 1. Totes les comissions es composaren de sis regidors, dos per cada minoria. President pel corresponent tinent alcalde. 2. Tots els acords han de ser informats als consistoris 3. Acords aprovats per unanimitat per Comissió de Govern 4. Acords aprovats per unanimitats hauran de ser aprovats per l’Ajuntament ple. La Milionària Lliga Catalana refusa]

6. Visites al municipi de figures destacades

Nom Data Motiu
Francesc Macià, president de Catalunya. 10 Maig 1931 10 Maig 1931 – 29-novembre-1931 – 23 Maig 1933 En visita a la ciutat (Visita a Biblioteca-Museu Balaguer)
Cap de Govern de la República Setembre del 1932 Com a pas del cap del Govern que va en tren fins a Barcelona, farà una petita aturada d’uns minuts a Vilanova, per fer unes salutacions
President de Catalunya i consellers 23 agost 1931 Para momentàniament el tren i una breu salutació
La Harmonia de Castelar i Regidors 21 maig 1931
visita del cap de govern Manuel Azaña i president de la Generalitat de Catalunya Francesc Macià 20 desembre 1931 visitar el Museu
visita del cap de govern Manuel Azaña i president de la Generalitat de Catalunya Francesc Macià 20 desembre 1931 visitar el Museu
conferencies 18 de desembres 1931 a l´Ateneu organitzada per <> a càrrec de Popeu Fabra, sobre la Filologia Catalana
Ateneu Obrero Manresano i Societat coral La Aurora 28-29 de juny 1931
Societat Choral a La Unio Santcugatenca 9 i 10 juliol 1932 Unio Cooperativa de Mataro
Societat Choral Sant Gugat del Valles setembre 1932
1è Congres Municipal Català 2, 3, 4, i 5 de febrer 1933
Assistir al congres d’Estudiant a València, gener 1933 la comissió estudiant sol·licita subvenció
Grècia Groga abril 1934 Excursió a Ripoll
Marqués de Olérdola Manuel Rius y Rius 24 de juny 1932 motius particular
politics Comte de Valldellano, President del Cercle Tradicionalista 3 d’agost 1932 Barcelona
poeta Jose Mª Sagarra, i del periodista José Mª Planas agost 1932 Vacances
alumnes de les Escoles de rabal de Masnou 17 Juny 1934
Joventut d’Esquerres del districte tercer de Tarrassa 18 d’agost 1934
consellers de cultura i sanitat 6 febrer 1936
Diputació Barcelona...