Vilafranca del Penedès

14 Abril de 1931 a 3 Setembre de 1932

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Masachs Llorach, Josep Centre Republicà Federal Pacte d´Esquerres 49 Pagés
TA1 Armendares Torrent, Salvador ERC Pacte d´Esquerres 38 Metge Dimití del càrrec de TA1 el 3/9/32
TA2 Balaguer Castellet, Félix ERC Pacte d´Esquerres 38 Picapedrer Dimití del càrrec de TA2 el 3/9/32
Regidor Bertran Hero, Jaume Centre Republicà Federal Pacte d´Esquerres 36 Serrador
Regidor Albertí Sbert, Enoch Centre Republicà Federal Pacte d´Esquerres 29 Comerç
Regidor Bricollè Raventós, Pere BOC Pacte d´Esquerres 36 Pagés
Regidor Freixedas Britlles, Josep Centre Republicà Federal Pacte d´Esquerres 30 Comerç
Regidor Guasch Pujol, Ricard Centre Republicà Federal Pacte d´Esquerres 29 Escrivent
Regidor Guitart Soler, Jaume ERC Pacte d´Esquerres 31 Llauner
Regidor Mestre Barreno, Lluís PRR Pacte d´Esquerres 46 Empleat
Regidor Torner Castellet, Antoni Centre Republicà Federal Pacte d´Esquerres 44 Paleta
Regidor Ventura Vallés, Antoni Centre Republicà Federal Pacte d´Esquerres 36 Fuster
Regidor Baquès Rafeques, Josep Bloc Catalanista 42 Joier El 14 d´abril de 1931 ès nomenat síndic. La candidatura per a la qual es presentà era adherida al Partit Catalanista Republicà.
Regidor De Fàbregues Soler, Josep Mª Bloc Catalanista 39 Enginyer La candidatura per a la qual es presentà era adherida al Partit Catalanista Republicà.
Regidor Font Vallés, Josep Bloc Catalanista 36 Rajoler La candidatura per a la qual es presentà era adherida al Partit Catalanista Republicà. Aquest regidor ès acusat insistentment per ERC de militar alhora amb el Bloc i el PRR
Regidor Sans Rossell, Anfós Partit Catalanista Republicà Bloc Catalanista 51 Publicista
Regidor Queraltó Soler, Salvador Lliga Regionalista Candidatura Regionalista 38 Carnisser

3 de setembre de 1932 a 5 d´octubre de 1932

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Masachs Llorach, Josep Centre Republicà Federal Minoria Federal 50 Pagés Dimití d´alcalde el 28 de setembre de 1932. Fou nomenat alcalde per Decret el 26/4/35 en tant que destacat militant republicà radical local i atenent a la seva actuació com a alcalde durant el primer bienni republicà.
TA1 Freixedas Britlles, Josep Centre Republicà Federal Minoria Federal 31 Comerç Dimiteix de TA1 el 5/10/32. El mateix dia abandona la Minoria Federal.
TA2 Torner Castellet, Antoni Centre Republicà Federal Minoria Federal 45 Paleta
Regidor Armendares Torrent, Salvador ERC ERC 39 Metge
Regidor Balaguer Castellet, Félix ERC ERC 39 Picapedrer
Regidor Bertran Hero, Jaume Centre Republicà Federal Minoria Federal 37 Serrador
Regidor Albertí Sbert, Enoch Centre Republicà Federal Minoria Federal 30 Comerç
Regidor Bricollè Raventós, Pere BOC BOC 37 Pagés
Regidor Guasch Pujol, Ricard Centre Republicà Federal Minoria Federal 30 Escrivent
Regidor Guitart Soler, Jaume ERC ERC 32 Llauner
Regidor Mestre Barreno, Lluís PRR Minoria Radical 47 Empleat
Regidor Ventura Vallés, Antoni Centre Republicà Federal Minoria Federal 37 Fuster
Regidor Baquès Rafeques, Josep Bloc Catalanista 43 Joier La candidatura per a la qual es presentà era adherida al Partit Catalanista Republicà
Regidor De Fàbregues Soler, Josep Mª Bloc Catalanista 40 Enginyer La candidatura per a la qual es presentà era adherida al Partit Catalanista Republicà
Regidor Font Vallés, Josep Bloc Catalanista 37 Rajoler La candidatura per a la qual es presentà era adherida al Partit Catalanista Republicà Aquest regidor ès acusat insistentment per ERC de militar alhora amb el Bloc i el PRR
Regidor Sans Rossell, Anfós Partit Catalanista Republicà Bloc Catalanista 52 Publicista La candidatura per a la qual es presentà era adherida al Partit Catalanista Republicà
Regidor Queraltó Soler, Salvador Lliga Regionalista Candidatura Regionalista 39 Carnisser

5 d´Octubre de 1932 a 12 Març 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Bertran Hero, Jaume Centre Republicà Federal Minoria Federal 37 Serrador Morí el 4/5/33 sent alcalde.
TA1 Guasch Pujol, Ricard Centre Republicà Federal Minoria Federal 30 Escrivent
TA2 Torner Castellet, Antoni Centre Republicà Federal Minoria Federal 45 Paleta
Regidor Masachs Llorach, Josep Centre Republicà Federal Minoria Federal 50 Pagés En aquesta etapa es va desvinculant de la Minoria Federal i va fent prevaldre la seva militància com a republicà radical.
Regidor Armendares Torrent, Salvador ERC ERC 39 Metge És escollit diputat al Parlament de Catalunya en les eleccions de novembre de 1932.
Regidor Balaguer Castellet, Félix ERC ERC 39 Picapedrer És escollit alcalde el 9 de maig de 1933, arran de la mort de Jaume Bertran.
Regidor Albertí Sbert, Enoch Centre Republicà Federal Minoria Federal 30 Comerç
Regidor Bricollè Raventós, Pere BOC BOC 37 Pagés Candidat a les llistes del BOC a les eleccions del Parlament de Catalunya de novembre de 1932.
Regidor Freixedas Britlles, Josep Centre Republicà Federal Minoria Radical 31 Comerç En aquesta etapa es va desvinculant de la Minoria Federal i fa prevaldre la seva militància com a republicà radical.
Regidor Guitart Soler, Jaume ERC ERC 32 Llauner
Regidor Mestre Barreno, Lluís PRR Minoria Radical 47 Empleat
Regidor Ventura Vallés, Antoni Centre Republicà Federal Minoria Federal 37 Fuster Tercer tinent d´alcalde.
Regidor Baquès Rafeques, Josep Bloc Catalanista 43 Joier La candidatura per a la qual es va presentar era adherida al Partit Catalanista Republicà,
Regidor De Fàbregues Soler, Josep Mª Bloc Catalanista 40 Enginyer La candidatura per a la qual es va presentar era adherida al Partit Catalanista Republicà,
Regidor Font Vallés, Josep Bloc Catalanista 37 Rajoler La candidatura per a la qual es va presentar era adherida al Partit Catalanista Republicà, Aquest regidor ès acusat insistentment per ERC de militar alhora amb el Bloc i el PRR
Regidor Sans Rossell, Anfós Partit Catalanista Republicà Bloc Catalanista 52 Publicista La candidatura per a la qual es va presentar era adherida al Partit Catalanista Republicà,
Regidor Queraltó Soler, Salvador Candidatura Regionalista 39 Carnisser

12 març 1934 a 6 octubre 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Balaguer Castellet, Félix ERC Coalició Republicana d´Esquerra 41 Picapedrer
TA1 Esclassans Milà, Joan ACR Coalició Republicana d´Esquerra 40 Comerç Membre de la Comissió de Govern. Regidor d´Hisenda.
TA2 Ferrer Peralta, Jaume Partit Federal Coalició Republicana d´Esquerra 43 Comerç Membre de la Comissió de Govern. Regidor de Foment.
Regidor Guitart Soler, Jaume ERC Coalició Republicana d´Esquerra 34 Llauner Membre de la Comissió de Govern, TA3 i regidor de Governació.
Regidor Bertran Hero, Enric Partit Federal Coalició Republicana d´Esquerra 36 Serrador
Regidor Manyè Rafeques, Magí Unió de Rabassaires Coalició Republicana d´Esquerra 32 Pagés
Regidor Huguè Raurell, Francesc ERC Coalició Republicana d´Esquerra 39 Escrivent
Regidor Albertí Sbert, Josies Partit Federal Coalició Republicana d´Esquerra 29 Escrivent
Regidor Ventura Vallés, Antoni Partit Federal Coalició Republicana d´Esquerra 39 Fuster Membre de la Comissió de Govern, TA4, Regidor de Cultura.
Regidor Plans Marimon, Miquel Coalició Republicana d´Esquerra 37 Boter
Regidor Gallemí Gumà, Antoni Candidatura Vilafranquina 46 Comerç
Regidor Martí Bertran, Josep PRR Candidatura Vilafranquina 34 Comerç
Regidor Feliu Campamà, Miquel PRR Candidatura Vilafranquina 55 Ebenista
Regidor Guasch Boada, Narcís Candidatura Vilafranquina 49 Agricultor
Regidor Junquè Massana, Josep Coalició Republicana d´Esquerra 51 Comerç
Regidor Senabre Giralt, Josep Lliga Catalana Candidatura Vilafranquina 44 Pintor

8 octubre 1934 a 13 octubre 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Pardo Werhle, Joan Dretes Advocat i secretari de l´ajuntament El 8 d´octubre de 1934 fou nomenat alcalde provisional pel jutge Lluís Quer Rius.

13 octubre 1934 a 19 octubre 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Senabre Giralt, Josep Lliga Catalana Candidatura Vilafranquina 44 Pintor Fou nomenat alacalde en sessió presidida pel tinent de la Guàrdia d´Assalt i delegat del general Batet, Eugenio Muñoz Hoyuelo. Nomès hi poderen assistir els regidors de les miniories de dreta. Fou destituït el 19 d´octubre en sessió presidida pel capità de la Guàrdia Civil i delegat del general Batet, Baltasar Aparicio Martínez.
Regidor Feliu Campamà, Miquel PRR Candidatura Vilafranquina 55 Ebenista Fou mantingut en el càrrec arran de la sessió presidida pel tinent de la Guàrdia d´Assalt i delegat del general Batet, Eugenio Muñoz Hoyuelo. Fou destituït el 19 d´octubre de 1934 en sessió presidida pel capità de la Guàrdia Civil Baltasar Aparicio Martínez. Membre de la Comissió de Govern i regidor de Foment.
Regidor Martí Bertran, Josep PRR Candidatura Vilafranquina 34 Comerç Fou mantingut en el càrrec arran de la sessió presidida pel tinent de la Guàrdia d´Assalt i delegat del general Batet, Eugenio Muñoz Hoyuelo. Fou destituït el 19 d´octubre de 1934 en sessió presidida pel capità de la Guàrdia Civil Baltasar Aparicio Martínez. Membre de la Comissió de Govern. Regidor de Governació.
Regidor Guasch Boada, Narcís Candidatura Vilafranquina 49 Agricultor Fou mantingut en el càrrec arran de la sessió presidida pel tinent de la Guàrdia d´Assalt i delegat del general Batet, Eugenio Muñoz Hoyuelo. Fou destituït el 19 d´octubre de 1934 en sessió presidida pel capità de la Guàrdia Civil Baltasar Aparicio Martínez. Membre de la Comissió de Govern. Regidor de Finances.
Regidor Gallemí Gumà, Antoni Candidatura Vilafranquina 46 Comerç Fou mantingut en el càrrec arran de la sessió presidida pel tinent de la Guàrdia d´Assalt i delegat del general Batet, Eugenio Muñoz Hoyuelo. Fou destituït el 19 d´octubre de 1934 en sessió presidida pel capità de la Guàrdia Civil Baltasar Aparicio Martínez. Membre de la Comissió de Govern. Regidor de Cultura.

19 octubre 1934 a 3 maig 1935

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Gallego Ortigosa, Manuel dretes 47 Tinent de cavalleria Nomenat alcalde gestor en sessió presidida pel capità de la Guàrdia Civil Baltasar Aparicio Martínez.

3 de maig de 1935 al 17 de febrer de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Masachs Llorach, Josep PRR 53 Pagés Nomenat per Decret de 26 / 4 / 35
Regidor Feliu Campamà, Miquel PRR 56 Ebenista Nomenat per Decret de 26 / 4 /35
Regidor Plans Nadal, Josep PRR 50 Comerç Nomenat per Decret de 26 / 4 /35
Regidor Parera Ràfols, Jaume PRR 46 Sabater Nomenat per Decret de 26 / 4 /35 Era el director del setmanari ( Penedès Republicà (
Regidor Garriga Boix, Francesc PRR 37 Comerç Nomenat per Decret de 26 / 4 /35
Regidor Guasch Boada, Narcís 50 Agricultor Nomenat per Decret de 26 / 4 /35
Regidor Martí Bertran, Josep PRR 35 Comerç Nomenat per Decret de 26 / 4 /35. Membre de la Comissió de Govern. Regidor de Governació.
Regidor Colomè Colet, Josep 54 Comerç Nomenat per Decret de 26 / 4 /35
Regidor Casanelles Ferrer, Albert PRR 49 Comerç Nomenat per Decret de 26 / 4 /35. Membre de la Comissó de Govern. Regidor de Finances.
Regidor Bovè Trius, Francesc de Paula Expulsat del Centre d´ERC l´agost 1933 56 Músic Nomenat per Decret de 26 / 4 /35. Membre de la Comissió de Govern. Regidor de Cultura.
Regidor Senabre Giralt, Josep Lliga Catalana 45 Pintor Nomenat per Decret de 26 / 4 /35
Regidor Santos Martínez, Pau PRR. Antic UP 47 Militar ( alferes ) Nomenat en substitució de Josep Freixedas Britlles, el qual renuncià al càrrec al que havia estat nomenat lper Decret de 26 / 4 /35. Prenguè possessió el 8/5/35 . Seria l´únic regidor vilafranquí de l´época de la República assassinat a la reraguarda el 1936.
Regidor Claramunt Brugau, Josep PRR 61 Pagés Nomenat en substitució de Josep Font Vallés, el qual renuncià al càrrec al que havia estat nomenat lper Decret de 26 / 4 /35. Prenguè possessió el 8/5/35
Regidor Freixedas Britlles, Josep PRR 34 Comerç Nomenat per Decret de 26 / 4 /35, renuncià a ocupar el càrrec. Fou substituït per Pau Santos Martínez.
Regidor Font Vallés, Josep 40 Rajoler Nomenat per Decret de 26 / 4 /35, renuncià a ocupar el càrrec. Fou substituït per Josep Claramunt Brugau. Aquest regidor ès acusat insistentment per ERC de militar alhora amb el Bloc i el PRR
Regidor Trens Ribas, Joan 58 Comerç Nomenat per Decret de 26 / 4 /35, renuncià a ocupar el càrrec. No se li acceptà la renúncia, peró tampoc prenguè possessió del càrrec. Era el germà de mossén Trens.
Regidor Cols Florit, Josep 51 Sastre Nomenat per Decret de 26 / 4 /35.
Regidor Masachs Durich, Josep PRR 47 Propietari Nomenat per Decret de 26 / 4 /35. Membre de la Comissió de Govern, regidor de Foment.

17 febrer 1936 a 18 febrer 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Ribé Semis, Francesc Coalició Republicana d´Esquerra 51 Ferrer En tant que candidat suplent a les llistes de la Coalició Republicana d´Esquerra, exercí d´alcalde provisional en cessar l´Ajuntament que havia estat nomenat per decret. Presidí el Ple que el 18 de febrer restituí l´Ajuntament d´elecció popular.
Regidor Riba Martí, Doménec Coalició Republicana d´Esquerra 35 Pintor En tant que candidat suplent a les llistes de la Coalició Republicana d´Esquerra, exercí de regidor provisional en cessar l´Ajuntament que havia estat nomenat per decret. Presidí el Ple que el 18 de febrer restituí l´Ajuntament d´elecció popular.
Regidor Pujol Berenguè, Enric Coalició Republicana d´Esquerra 48 Espardenyer En tant que candidat suplent a les llistes de la Coalició Republicana d´Esquerra, exercí de regidor provisional en cessar l´Ajuntament que havia estat nomenat per decret. Presidí el Ple que el 18 de febrer restituí l´Ajuntament d´elecció popular.
Regidor Esteve Cuscó, Ricard Coalició Republicana d´Esquerra 40 Comerç En tant que candidat suplent a les llistes de la Coalició Republicana d´Esquerra, exercí de regidor provisional en cessar l´Ajuntament que havia estat nomenat per decret. Presidí el Ple que el 18 de febrer restituí l´Ajuntament d´elecció popular
Regidor Plans Marimon, Miquel Coalició Republicana d´Esquerra 39 Boter

18 de febrer 1936 a 19 d´agost 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Balaguer Castellet, Félix ERC Coalició Republicana d´Esquerra 43 Picapedrer
TA1 Esclassans Milà, Joan ACR Coalició Republicana d´Esquerra 42 Comerç Membre de la Comissió de Govern. Regidor d´Hisenda.
TA2 Ferrer Peralta, Jaume Partit Federal Coalició Republicana d´Esquerra 45 Comerç Membre de la Comissió de Govern. Regidor de Foment.
Regidor Guitart Soler, Jaume ERC Coalició Republicana d´Esquerra 36 Llauner Membre de la Comissió de Govern, TA3 i regidor de Governació.
Regidor Bertran Hero, Enric Partit Federal Coalició Republicana d´Esquerra 38 Serrador
Regidor Manyè Rafeques, Magí Unió de Rabassaires Coalició Republicana d´Esquerra 34 Pagés
Regidor Huguè Raurell, Francesc ERC Coalició Republicana d´Esquerra 41 Escrivent
Regidor Albertí Sbert, Josies Partit Federal Coalició Republicana d´Esquerra 31 Escrivent Renuncia al càrrec el 29/4/36. Serà substituït per Ricard Esteve Cuscó.
Regidor Ventura Vallés, Antoni Partit Federal Coalició Republicana d´Esquerra 41 Fuster Membre de la Comissió de Govern, TA4. Regidor de Cultura.
Regidor Gallemí Gumà, Antoni Candidatura Vilafranquina 48 Comerç
Regidor Martí Bertran, Josep PRR Candidatura Vilafranquina 36 Comerç
Regidor Guasch Boada, Narcís Candidatura Vilafranquina 51 Agricultor
Regidor Esteve Cuscó, Ricard ERC Coalició Republicana d´Esquerra 40 Comerç Regidor suplent a les eleccions del 14 de gener de 1934, s´incorpora com a regidor de la Coalició Republicana d´Esquerra el 29 d´abril de 1936, en substitució de Josies Albertí Sbert.
Regidor Plans Marimon, Miquel Coalició Republicana d´Esquerra 39 Boter
Regidor Junquè Massana, Josep Coalició Republicana d´Esquerra 53 Comerç
Regidor Senabre Giralt, Josep Lliga Catalana Candidatura Vilafranquina 46 Pintor

3.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Agrupació Femenina Republicana 20/1/1934 C/ 14 d´Abril número 10, 2n 325 l´ABRIL es feia ressó de les seves activitats. Fou impulsada per Ketti Sagrera Creus, que en fou la primera presidenta. La seu al carrer 14 d´abril ès la que consta a l´acta fundacional. A ABRIL, peró, s´esmenta ( l´estatge del carrer de la Fruita de l´Agrupació Femenina Republicana ( ( 6.1.34 )
Centre Republicà Radical 1/4/32 Fins Gener de 1933, Prat de la Riba 16, principal; a partir de gener de 1933, c/ García Hernández 115 EL Penedès Republicà
Agrupación Tradicionalista de Villafranca del Panadès y su comarca 10/1/1932 Fins el maig de 1934, carrer de Graupera 43. A partir del maig de 1934, carrer de Sant Bernat 14, 1r 25
Centre Regionalista del Panadès 31/10/32 C/ Font 6, 1r 11
Bloc Obrer i Camperol 19/6/1931 Prat de la Riba, 41 0 A la premsa local hi figura l´adreça assenyalada ( p.ex, ABRIL 15/10/32 ). Al llibre de Pere Solà hi figura l´adreça Prat de la Riba 49.
Bloc Catalanista C/ Font 6, principal 3ª. El març de 1932 es va traslladar al carrer de Santa Maria 2. 0 Avant Entitat adherida des del 23 de març de 1931 al Partit Catalanista Republicà
Centre d´Esquerra Republicana c/ 14 d´abril, 6 0 Abril
Organització Femenina del Bloc Catalanista 3/4/32 ( presentació oficial. ACCIÓ 9/4/32 ) Local del Bloc Catalanista 0
Centre Republicà Federal Carrer 14 d´abril 4 0 El Centre publicava el setmanari Fructidor
CEDA 1935 Segons el Penedès Republicà, els locals de la CEDA s´obririen al carrer Àngel Guimerà ( Parellad 0

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Sociedad de Profesiones y Oficios Varios de Villafranca del Panadès 14/1/1933 Rambla Francesc Macià 37, baixos 0 El primer president fou Manuel Matas Raventós.
Sociedad de Oficiales Albañiles, Peones y similares de Villafranca del Penedès Rambla Pi i Margall 29, baixos 0
Sociedad de Ladrilleros Jornaleros de Vilafranca del Panadès y comarca 16/12/1931 C/ Nord 1 28
Comité Local de la UGT Rambla Francesc Macià 37 ( a partir del febrer de 1933 ) 0
Sindicat Únic de Treballadors ( SUT ) 22/5/1931 Carrer Salvador Seguí 12 ( carrer de la Cera ) 0 SUT ( a partir de 1936 ) El local social del SUT disposava de Sala de Lectura, Biblioteca i Sala d´Actes.
Sindicat únic de Boters 17/11/1914 Salvador Seguí, 12 ( carrer de la Cera ) 0
Associació Mutual de Dependents d´Escriptori 4/3/1910 C/ Font 15 0
Societat d´Obrers Fariners 5 d´agost de 1930 Carrer Salvador Seguí 12 ( carrer de la Cera ) 0
Societat Obrera del Ram de Fusteria i Mobleria 21 de setembre de 1929 Carrer Salvador Seguí 12 ( carrer de la Cera ) 0
Sindicat d´Obrers del Ram de Transports 31 d´agost de 1923 Carrer de Salvador Seguí 12 ( carrer de la Cera ) 0
Sindicat Únic d´Obrers del Ram de l´Alimentació 15 de juny de 1923 Carrer de Salvador Seguí 12 ( carrer de la Cera ) 0
UNIÓ DE RABASSAIRES 0

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Cooperativa Popular d´Electricitat de Vilafranca 8/7/33 ( data de la primera assemblea de socis, ce Rambla Pi i Margall 30 500
Cooperativa de Peons i Paletes Juliol de 1933 Carrer del Migdia 21 0
Sindicat Oficial de Criadors i Exportadors de Vins del Penedès 16/2/31 C/ Misser Rufet 5 0
Sindicat d´Exportadors de Vins de Vilafranca del Penedès !2/5/1906 Avinguda de Tarragona 7 0
Cooperativa de Carboners 3 d´abril de1924 0

3.4 Religioses (Ni parroquies ni convents) (8)

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Associació Católica 20/2/1908 C/ Ferrers 38 0 Acció El seu local social disposava de biblioteca. El local fou assaltat durant els Fets d´Octubre de 1934
Grup Torras i Bages ( FJC ) Abril de 1932 C/ Ferrers 38 0 Les seves activitats i comunicats es publicaven a ACCIÓ
Lliga Laica del Penedès Es constituí formalment el 5 de març de 1933, pe Locals de la Joventut Federal 0 El setmanari Fructidor es feia ressó de les seves activitats.

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Ateneu Obrer 19/12/1885 C/ Ateneu 7 0
Casino Unió Comercial 1853 Rambla Pi i Margall 25 ( Rambla de Sant Francesc ) 0
Societat 24 de setembre de 1904 Rambla Francesc Macià 35-37 1600
Centre Agrícola del Penedès 1876 Passatge Alcover, 2 0

3.6 Altres

Nom Tipologia Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Club Ciclista Deportiu de Vilafranca Associació esportiva 25.10.33 0
Associació d´Industrials Forners de Vilafranca del Penedès Empresaris forners 17/1/32 c/ Santa Maria 2, 1r 16
Unió Gremial de Vilafranca i Comarca Associació patronal 6/3/32 Rambla Pi i Margall 25 ( locals del CUC ) 0
Associació de Música de Vilafranca 8/5/1926 Carrer de García Hernández 4 0
Beneficéncia Vilafranquina Entitat benéfica 23/8/1912 Rbla. Francesc Macià. 8 0
Sociedad Pequeños propietarios rurales y aparceros del partido judicial de Villafranca del Panadés Associació de propietaris agraris 27/12/1931 Prat de la Riba, 79 15
Asociación de Maestros Peluqueros – Barberos de Villafranca del Panadès Associació patronal del sector 23/10/1931 Rambla Pi i Margall 29 15
Sociedad Artística y Cultural Niu d´Art Associació cultural 7/4/33 C/ Palma 25 20
Associació de Propietaris Agrícoles Patronal agrària 3/10/1884 Passatge Alcover, 2 0
Associació de Socors Mutus ( Germanor ) Mutualitat 28/9/1928 Sant Bernat, 4 ( en el moment de la fundació ). l´any 1932 tenia la seu al carrer 14 d´abril 10 ( v 0
Foment Sardanista 2/7/1925 Ferrers 38, 1r, segons Solà. A la pràctica, quan la premsa es feia ressó dels seus actes, sistemà 0
Orfeó Vilafranquí Associació musical 1919 0 s´havia fundat amb el nom ( Esbart Coral Catalunya Nova (
Associació de Propietaris de Finques Urbanes de Vilafranca 11/10/1929 Alcover 2 ( Centre Agrícola ) . Solà la ubica al c/Misser Rufet 5 0
Centre Excursionista Vilafranquí 6/11/33 C/ Font 15 0 Edità un butlletí bimensual.
Societat Coral ( El Penedès ) 1862 0
Associació de Cultura de la Dona Associació integrant del Casal Als locals del Casal 0
Cor d´Obrers de l´Ateneu Coral integrant de l´Ateneu Obrer 1893 Carrer de l´Ateneu 7 0
Futbol Club Vilafranca Esportiva 3 de desembre de 1904 Carrer de la Font 7 0
Unió Cinegética de Vilafranca 28 de febrer de 1935 Francesc Macià 37,1r 0
Acció Protectora Escolar Entitat que recolzava l´ensenyament públic 20 de març de 1935 0
Associació de Mestres Nacionals del Partit de Vilafranca del Penedès 10 de setembre de 1935 Dependéncies de les Escoles Graduades 0
Mútua Escolar del Penedès 7 de novembre de 1933 Carrer de la Fruita 2 0
Associació d´Amos de Tallers Industrials Boters i Cubers 15 de gener de 1932 Domicili del president 0
Billar Club Vilafranca 30 de juny de 1931 0

4. Cens de protagonistes de la vida pública

Cognoms, Nom Ofici Ambit d’actuació (9) Tasca destacable
Armendares Torrent, Salvador Metge Política Fou el pes pesant d´ERC. TA 1 entre el 14 d´abril de 1931 i fins la sortida dels regidors d´ERC del Govern Mascahs el 3 de setembre de 1932. El seu pes polític el convertí en blanc predilecte dels atacs de la dreta local. Elegit diputat al Parlament de Catalunya el novembre de 1932, deixà el seu escó de regidor el març de 1934. Al Parlament participà activament en la redacció de la Llei de Contractes de Conreu. A l´exili, presidí el Consell Nacional Català entre 1953 i 1964. Participà en la votació de Macià, Companys, Irla i Tarradellas com a presidents de la Generalitat.
Ferrer Cabra, Jaume Comerç Associacionisme. Periodístic. Jaume Ferrer Cabra ( Santa Fe del Penedès 1864 – Vilafranca 1933 ), fou un dels fundadors de l´Ateneu Obrer, impulsà la Beneficéncia Vilafranquina i dinamitzà els cors de Clavè a la vila, essent president de la comarcal de l´Alt i Baix Penedès de dits cors. Fou la peça clau del setmanari Fructidor, fundat l´any 1911, des del qual difonguè una peculiar ideologia basada en un visceral anticlericalisme, un obrerisme pseudorevolucionari, un republicanisme federal inspirat en Pi i Margall i, durant força temps, unes considerables dosis d´ anticatalanisme. Durant el primer bienni republicà, seguí atiant l´anticlericalisme i, des de Fructidor, s´animà a la crema d´edificis religiosos, alhora que es vetllava per la ( puresa laica ( dels polítics esquerrans vilafranquins.
Piera Llobera, Dolors Mestra Educació ( Puigverd d´Agramunt 1910 – Santiago de Xile, 2001 ). Prenguè possessió de la plaça de mestra de les Escoles Graduades el juliol de 1934. A nivell pedagógic, aplicà métodes innovadors, basats en la participació activa de l´alumnat en el procès d´ensenyament – aprenentatge. Fou membre activa de l´Associació de Mestres Nacionals del Partit de Vilafranca del Penedès i contribuí en iniciatives com la Diada del Nen Penedesenc (juliol de 1935 ). A nivell polític, militava en la UGT,i simpatitzava amb el moviment rabassairei s´enfrontà amb els sectors clericals de la vila. Desprès dels Fets d´Octubre, fou membre del Comité Pro – Presos. Durant la guerra, fou militant destacada del PSUC i dirigent de la Unió de Dones de Catalunya.
Sagrera Creus, Caterina ( Mestressa de casa Política (Barcelona 1900 – Méxic 1970 ). Militant d´ERC, impulsà la fundació de l´Agrupació Femenina Republicana, de la qual en fou dirigent. El fet de ser la muller de Salvador Armendares, la convertí en un dels objectius dels atacs de les dretes.
Bernat , Gregori ()Gori)) Cuiner Sindical Secretari del comité local del SUT el 1931, defensà una política de confrontació amb les autoritats republicanes d´esquerra.
Mas Perera, Pere Escriptor, historiador i administratiu Cultura i política ( Vilafranca 1901 – Buenos Aires 1977 ). Director de (La Gaseta de Vilafranca (, publicà la História de Vilafranca ( 1932 ). Militant d´Acció Catalana, ingressà posteriorment a ERC,i fou delegat de Vilafranca al 2n Congrès d´aquest partit ( 1933 ) i director general de Finances de la Generlitat de Catalunya.( 1936 ).

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
Contractes de conreu Agrari 27/6/34 La Majoria d´esquerres de l´Ajuntament recolza la Generalitat en el seu posicionament en relació a la Llei de Contractes de Conreu.
Fets d´Octubre de 1934 Polític, social i religiós. 5-7 d´octubre de 1934 Vaga generala des del 5 d´octubre; proclamació de l´Estat Català el 6 d´octubre; íncautació del Centre Agrícola i establiment del Comité Revolucionari en aquell local; assalt dels locals del PRR, de la Lliga i de l´Associació Católica; incendi del convent del Carme,i de les capelles de Sant Magí, Sant Pelegrí i els Dolors, i de les esglèsies de la Trinitat ( claustre i capella del Remei ) i Santa Maria. Enfrontaments armats el 7 d´octubre entre revoltats, carrabiners i guàrdia civil. Un mort: Josep Marimon. Detencions de l´alcalde, regidors d´esquerra i militants d´esquerra.
Vaga general Obrer 4/9/31 Covocada pel SUT. Els piquets anarquistes aconsegueixen paralitzar la vila. l´alcalde s´adreçà als vaguistes des de l´Ajuntament, i els indicà que considerava il·legal la vaga.
Vaga de paletes Obrer Estiu i tardor de 1933 La vaga s´inicià com a protesta contra l´atur i en demanda de millores salarials. s´allargà setmanes, motivà aldarulls en el ple municipal i desembocà en vaga general entre el 12 i el 16 d´octubre de 1933.
Boicot rabassaire al mercat setmanal Agrari 29/7/32 Els rabassaires convocaren una vaga general al Penedès, boicotejaren el mercat setmanal enmig de les protestes de les dretes, i es manifestaren per la vila. Es produïren enfrontaments entre pagesos, guàrdies d´assalt i guàrdies civils. Es produïren detencions, i els detinguts denunciaren maltractaments infringits per la policia.
Contractes de conreu Agrari tardor 1933 / estiu 1934 Tensions entre propietaris agraris i rabassaires durant l´elaboració i discussió, al Parlament de Catalunya, de la Llei de Contractes de Conreu. Als jutjats de Vilafranca s´hi presenten 9334 demandes de revisió de contractes agraris.
Manifestació d´obrers en atur Obrer 10/4/33 Manifestació i concentració d´obrers en atur davant l´ajuntament.
Vaga de paletes Obrer Primera setmana de novembre de 1932 El conflicte, provocat per l´atur i per les demandes de millores salarials, finalitzà amb la mediació de l´ajuntament.
Enderroc creus de terme Religiós 16/6/34 La nit del 16 dejuny de 1934 van ser enderrocades les creus de Sant Salvador, de la Pelegrina, de Can Graells i de Santa Digna. Davant les preguntes dels regidors de les minories, el regidor de Foment, Ferrer Peralta, indicà que ell, atés el seu valor históric, havia donat l´ordre a la brigada municipal per tal de desmuntar-les i conservar-les en un magatzem municipal. l´enderroc motivà un escrit de protesta adreçat al conseller de Cultura de la Generalitat i una solemnitat religiosa de reparació de la Santa Creu que tinguè lloc el dia de Sant Pere.
Hospital Religiós Setembre 1932 / Agost 1933 Conflicte motivat per la propietat de l´edifici dels edificis deles escoles de l´Hospital i del mateix Hospital. l´Ajuntament insistia en la propietat municipal dels mateixos, i aconseguí que les carmelites que regentaven l´escola de Sant Anna, l´abandonessin. Tambè es nomenà un nou Patronat de l´Hospitall, integrat per rrepublicans d´esquerra. Aquest conflicte motivà manifestacions i contramanifestacions al carrer, la redacció d´un manifest en suport del Patronat antic i de les monges – que fou sotmés a recollida de signatures – i la redacció d´un contramanifest per part de les esquerres.
Boicot comerços i industrials Polític i social Al llarg de tot el període Existeixen diverses notícies de boicots a industrials, comerciants i professionals d´esquerres per part de gent de dretes, i a l´inrevès. Exemples: entre l´estiu de 1931 i fins el gener de 1932, el SUT cridà a boicotejar el rajoler Magem ( ACCIÓ 23 / 1/ 32 ); El desembre de 1933 circularen pamflets declarant el boicot a diversos industrials de dretes, mentre Armandares i Guitart denuncien ser objecte de boicot per part de les dretes ( Ple 1/12 /33 i Acció 9/12 /33 )

6. Visites al municipi de figures destacades

Nom Data Motiu
Lluís Companys Festa Major de 1934 Inauguració de la biblioteca popular. ABRIL, 29/8/34
Ventura Gassol 4 de gener de 1934 Acte en memória de Macià a la seu social de l´AFR. Abril, 6/1/34
Lluís Companys Març de 1932 Participar en un míting rabassaire que tinguè lloc al Teatre Principal el 6 de març de 1932.
Pau Casals 30 d´agost de 1934 Jornada castellera de Sant Félix des del balcó de l´Ajuntament. Acció, 8 de setembre de 1934.
Josè Maria Gil Robles 3/2/35 Visita a algunes de les esglèsies cremades el 6 d´octubre ( Sta. Maria, St. Pelegrí, els Dolors, Trinitat ), i míting al Centre Agrícola.
Lluís Nicolau d´Olwer 13 de març de 1932 Conferéncia al local del Bloc Catalanista sobre la transformació de la República catalana en Generalitat. Coincidí amb la visita de Francesc Macià, i s´afegí a aquest en la visita a les Escoles Graduades. ( crónica a ACCIÓ 12/3/32 i 19/3/32, i ABRIL 18/3/32)
Francesc Macià 27 de maig de 1931 De pas, procedent de Montserrat i d´anada cap a Sitges. Viatjà acompanyat de l´advocat que el defensà en el judici pels Fets de Prats de Molló. Recepció a l´ajuntament, des d´on s´adreçà a la multitud. Fructidor, 30/5/31
Francesc Macià 13 de març de 1932 Recepció a la Casa de la Vila, des d´on adreçà unes paraules a la multitud; visita a les Escoles Graduades, i dinar a l´Hotel del Centre. En acabar, s´adreçà a Moja, a presidir l´acte de plantació de 30 000 pins a ( La Muntanyeta (. ABRIL 18/3/32 l´ajuntament contribuí a les despeses de la visita amb 250 pessetes. ACCIÖ, 18/3/32 i LAM sessió 9/3/32
Ángel Pestaña Març de 1932 Pronunciar una conferéncia al Teatre Principal. La data mès probable, a partir de la crónica d´Acció del 2/4/32, ès el 25 de març de 1932.
Antoni Rovira i Virgili Gener de 1933 Pronuncià una conferéncia al local d´ERC sobre la divisió territorial de Catalunya. ( crónica a Acció 14/1/33 ). La data mès probable ès el 7 de gener de 1933.
Amadeu Hurtado 9 de maig de 1933 Míting d´Acció Catalana al Teatre Principal, organitzat pel Bloc Catalanista. Crónica a Acció, 20/5/33. En aquest mateix míting hi prenguè part Martí Esteve.
Carles Pi i Sunyer Juny de 1931 Acte electoral i reunió amb integrants del Pacte d´Esquerres. Crónica a Fructidor 20/6/31
Carles Pi i Sunyer 26 de juliol de 1931 Míting pro – Estatut al Teatre Principal.
Jaume Aiguader 26 de juliol de 1931 Míting pro Estatut al Teatre Principal.
Pau Vila 23 de desembre de 1932 Conferéncia davant membres de la Unió Gremial. La conferéncia es titulà ( l´evolució industrial de Catalunya ( i tinguè lloc al CUC. Crónica a Fructidor 31/12/32 i ACCIÓ 31/12/32.
Ramon Franco Novembre de 1932 Míting organitzat pels federals al Teatre Principal. Crónica a Fructidor 19/11/32
Francesc Macià 4 de juny de 1931 Assistir a l´homenatge a les autoritats de Catalunya organitzat pel Pacte d´Esquerres. Macià assistí al míting celebrat al Teatre Principal, àpat, i al camp de futbol presidí un partit de la Copa Macià.
Jaume Aiguader 4 de juny de 1931 Homenatge a les autoritats de Catalunya organitzat pel Pacte d´Esquerres. Míting al Teatre Principal, i àpat..
Joan Casanovas 4 de juny de 1931 Homenatge a les autoritats de Catalunya organitzat pel Pacte d´Esquerres. Míting al Teatre Principal, àpat al Casal.
Pau Casals 30 d´agost de 1932 Jornada castellera de Sant Félix. La presencia des del balcó de Can Farreró. Acció, 3 de setembre de 1932.
Ventura Gassol 13 de maig de 1934 Inauguració de la Biblioteca Popular. Fructidor, 19.5.34
Alejandro Lerroux 6 d´octubre de 1932 Míting al Teatre Principal. Crónica a Fructidor i Penedès Republicà.
Joan Comorera 13 de maig de 1934 Partitipació, com a conseller d´agricultura, en un acte vitivinícola celebrat al Casal, dins el marc de les Fires de Maig. Crónica a Fructidor, 19/5/34.
Joan Pich i Pon 6 d´octubre de 1932 Participar en un míting al Teatre Principal, juntament amb Alejandro Lerroux. Crónica a Fructidor i Penedès Republicà.
Francesc Macià 1 de novembre de 1931 Visita molt ràpida, ja que estava de pas cap una altra destinació. A la crónica que en fa ABRIL el 14/11/31 critica ACCIÓ per haver silenciat aquesta visita.
Ventura Gassol 30 de gener de 1932 Inauguració oficial de les Escoles Graduades amb un acte al Teatre Principal i conferéncia al centre d´Esquerra Republicana.
Jaume Aiguader 30 de gener de 1932 Inauguració oficial de les Escoles Graduades amb un acte al Teatre Principal.
Joan Casanovas 30 de gener de 1932 Inauguració oficial de les Escoles Graduades amb un acte al Teatre Principal.
Martí Esteve 13 de març de 1932 Participar, juntament amb Lluís Nicolau d´Olwer, en la inauguració del nou local del Bloc Catalanista. Coincidí amb la visita de Francesc Macià, i s´afegí a aquest en la visita a les Escoles Graduades. ( crónica a ACCIÓ 12/3/32 i 19/3/32, i ABRIL 18/3/32)
Josep Dencàs 30 d´abril de 1933 Visita a l´Hospital. ABRIL 5/5/33
Jaume Aiguader 18 de desembre de 1932 Visita a l´Hospital. ABRIL, 24/12/32
Pompeu Fabra 13 de juny de 1931 Impartir una lliçó d´ortografia dins els cursos d´ortografia catalana organitzats pel Centre Catalanista ( ACCIÓ 13/6/31 )
Josep Pla Finals de febrer de 1933 Únicament sabem el que figura en una nota publicada a ACCIÓ el 25 defebrer de 1933: ( Aquesta setmana ha passat uns dies a Vilafranca el conegut escriptor Josep Pla (.
Martí Esteve 9 de maig de 1933 Participar, juntament amb Amadeu Hurtado, en un míting celebrat al Teatre Municipal i organitzat pel Bloc Catalanista.
Pere Mias 11 de maig de 1933 Inaugurar, com a conseller d´Agricultura de la Generalitat, les Fires de Maig. ACCIÓ 13/533
Amadeu Aragay 28 de maig de 1933 Prendre part en un míting rabassaire celebrat al picadero de l´antiga caserna. ACCIÓ 3/5/33
Pere Mestres Maig de 1936 Visitar les Fires de Maig com a conseller d´Obres Públiques i Assisténcia Social de la Generalitat de Catalunya.
Joan Comorera Maig de 1936 Visitar les Fires de Maig com a conseller d´Agricultura i Economia de la Generalitat de Catalunya.
Carles Pi i Sunyer Maig de 1936 Visitar les Fires de Maig.
Diputació Barcelona...