Torrelles de Foix

abril de 1931 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Carbó Bartolí, Francesc
TA1 Rafecas Vallés, Josep
Regidor Marimón Rafecas, Joan
Regidor Milà Valentí, Jaume
Regidor Vallés Segura, Joan
Regidor Vallés Blanch, Rosend
Regidor Mateu Grau, Antoni
Regidor Torrents Solà, Joan
Regidor Via Escofet, Pere Fins juny del 31

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Rafols Carbonell, Lluis Federal
TA1 Galofré Valentí, Casimir Federal
TA2 Grimau Lluverol, Facund Federal
Regidor Ventura Grimau, Joan ERC
Regidor Mateu Grau, Pere Federal
Regidor Tutusaus Colet, Isidre
Regidor Aumuni Segura, Pere
Regidor Ascaso Simó, Jesus Maria Fins abril del 34
Regidor Juvè Marrugat, Joan Entra en abril del 34 fins octubre 34

octubre de 1934 a febrer de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Pedrerol Dot, Antoni Fins agost del 35
Regidor Morgades Graells, Lluis Entra en agost del 35 fins febrer del 36

febrer de 1936 a juliol de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Camps Poc, Josep

Abril de 1933 al gener de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Ascaso Simó, Jesus Maria Entra en juny del 31

3.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Centre Republicà Democràtic Federalista 11-VIII-1893 C/ Sant Quintí nº 10 0
Joventut Republicana Autonomista 27-VII-1907 Plaça Moreres nº 13 0
Cercle Democràtic Autonomista Nacionalista 9-V-1919 0
Centre Nacionalista 21-V-1919 0
Centre Republicà d´Esquerra 19-VI-1931 C/ Raval nº 10 0

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Unió de Rabassaires 22-II-1922 C/Ensema nº 42 0
UNIÓ DE RABASSAIRES 0

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Societat d´Agricultors 3-VI-1932 0

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Casal Torrellenc 12-VII-1933 0
Unió Torrellenca 12-II-1885 0

3.6 Altres

Nom Tipologia Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
La Violeta ESbarjo 1-X-1887 C/ Raval nº 6 0
La Pau Esbarjo 14-III-1905 C/ Moreres s/n 0
l´Aumada Esbarjo 18-XI-1883 C/ Nou nº 1 0
Sant Isidre Entitat Mutual 17-VIII-1883 0
Germandat de Sant Isidre Entitat Mutual 7-X-1891 0
Associació de Socors Mutus de (La Mare de Deu de la Cinta) Entitat Mutual 22-XI-1896 C/Major nº 18 0
Centre Mutual de la Verge de Foix Familiar Torrellenca Entitat Mutual 3-X-1912 C/ Sant Isidre nº 8 0
Germandat de Sant Isidre de la Barriada de Les Llambardes Entitat Mutual 17-V-1932 0
Mutualitat escolar (La Verge de la Serra) Cultural 7-V-1920 0
Mutualitat Escolar (La Verge de Foix) Cultural 7-V-1920 0

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
Fets d´octubre 34 Polític 6-X-1934 El ple del dia 6 d´octubre no se celebra (per causes que afectan l´ordre públic i van fer impossible el traslat del regidors foranes i del secretari) (7-X-34)
Inici de la guerra Bélic-polític 19-VII-1936 s´aixeca la sessió per a (manifestar l´adhesió incondicional a les autoritats legals de la República i Catalunya) (19-VII-1936
Diputació Barcelona...