Torrelavit

abril de 1931 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Ferrer Arús, Antoni
TA1 Miquel , Fidel
Regidor Cols Mata, Ramon
Regidor Raspall Mayans, Marià
Regidor Miquel , Joan
Regidor Alemany , Josep
Regidor Domingo Bosch, Pere

3.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Centre Català Republicà de Torrelavit 15-VII-1932 0
Centre d´Esquerra Republicana 14-VII-1934 0

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Sindicat Agrícola del Poble de Lavit i Terrassola 6-VIII-1907 C/ Lavit nº 1 0

3.6 Altres

Nom Tipologia Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Mutualitat de Sant Roc Entitat Mutual 25-IV-1905 0
Mutualitat Escolar de Terrassola del Penedès Entitat Mutual 24-I-1914 Escola Nacional de Nens 0
Mutualitat Escolar (l´Aliança de Nenes) Cultural 3-VII-1920 0
El Consol del Malalt Entitat Mutual 2-XI-1933 0

4. Cens de protagonistes de la vida pública

Cognoms, Nom Ofici Ambit d’actuació (9) Tasca destacable
Rafols Mata, Jaume i Joan Cultura l´Ajuntament vols fer un homanatge al germans Jaume i Joan Rafols per haver donat el Grup Escolar. l´acte serà el 20 de decembre peró no tenim acta.

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
Reclamació a l´Ajuntament anterior a 1931 de una Económic-politic 11 setembre 1932 l´Ayuntament reclama a Josep Tort Valles, Enric Nadal Llopart i Jaume Esbert Condis (suposem que van ser regidors del període anterior) la reposició de una cantitat de diners corresponents al període 1923-1928. Desprès de varies alegacions per part de Tort, Nadal i Esbert, acaban posan un recurs davant el Tribunal de lo Contencios. No sabem la solució ja que les actes acaben el 3 de decembre de 1933.
Conferéncia Polític 15 agost de 1933 Es va celebrar una conferéncia al Centre Català Republicà Radical peró com no cumplia les normes, l´alcalde, previa consulta al Governador Civil, la va prohibir. No obstant, la conferéncia va celebrar-se ja que la Guardia Civil tenia ordre del mateix Governador per a protegir l´acte.Posat en contacte teléfonic amb el Governador aquest le va assegurar que l´ordre era seva. Aquesta actitut va molestar al Consistori que fa constar la seva protesta.
Baralla Personal 30 octubre 1932 Ramon Güell va ser ferit a un braç per un desconegut durant la verena i trasladat a l ‘hospital de Vilafranca
Denúncia Sanitat 25 decembre 1932 Un grup de pares denúncian al metge, Rafael Estartus Gascons, per anar a la escola i vacunar als seus fills sense el seu coneixement. La denúncia passa a Sanitat sense sapiguer el resultat.
Diputació Barcelona...