Sitges

octubre de 1934 a febrer de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Llanso Giral, Sadurni Partit republica radical President de la societat recreativa el Retiro i president del foment de Sitges de 1935 a 1936
Regidor Texido Jacas, Miquel Partit republica radical Propietari Nomenat regidor interinament (BOGC 28-IV-35), no assistí a la sessio del 2 de maig, en la qual s’havia de constituir el nou ajuntament
Regidor Forment , Miquel Partit republica radical Nomenat regidor interinament (BOGC 28-IV-35), no assisti a la sessio del 2 de maig en la qual s’havia de constituir el nou ajuntament. Vocal del Foment de Sitges
Regidor Garrigues , Josep Partit republica radical Nomenat regidor interinament (BOGC 28-IV-35), no assisti a la sessio del 2 de maig en la qual s’havia de constituir el nou ajuntament.
Regidor Garcia Peña, Lluis CEDA Nomenat regidor interinament (BOGC 28-IV-35) i tot i que no va assistir a la sessioi del 2 de maig es va presentar a la sessio del dia 11 de maig per prendre possessio del carrec
Regidor Garcia Peña, Lluis CEDA Nomenat regidor interinament (BOGC 28-IV-35) i tot i que no va assistir a la sessioi del 2 de maig es va presentar a la sessio del dia 11 de maig per prendre possessio del carrec

juny de 1931 a gener de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Planas Robert, Josep Lliga regionalista Reconstrucció sitgetana 60 Propietari del gasòmetre Nomenat alcalde interinament durant la “dictatova”
Regidor Marcet Banus, Josep Partit catalanista republica Reconstrucció sitgetana Comerciant
Regidor Pages Gustems, Francesc Partit catalanista republica Reconstrucció sitgetana
Regidor Poch Pascual, Jaume Reconstrucció sitgetana
Regidor Poch Pascual, Jaume Reconstrucció sitgetana

abril de 1931 a maig de 1931

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Ibañez Montserrat, Josep Agrupacio socialista Bloc d’esquerres antidinastiques
Regidor Vidal Palau, Joan Agrupacio Socialista Bloc d’esquerres antidinastiques
Regidor Planes Izabal, Ramon Estat catala-ERC Bloc d’esquerres antidinastiques 26 Periodista Si bé pertanyia a estat Catala, s’integra sense problemes a ERC

febrer 1934 – febrer 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Casanovas Montane, Magi Corcordia sitgetana Mestre del col3legi Sant Josep

febrer 1934 – juliol 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Olivella Carreras, Salvador LLiga regionalista Corcordia sitgetana 54 Comerciant Administrador de l’hospital fins al seu nomenament
TA1 Julia Masso, Joan Unio democratica de Catalunya Corcordia sitgetana
Regidor Almirall Compte, Jaume Lliga regionalista Corcordia sitgetana
Regidor Urgell Badia, Antoni Corcordia sitgetana Secretari de la Societat d’Atraccio de Forasters de 1933 a 1935
Regidor Canals Porta, Antoni Lliga regionalista Corcordia sitgetana
Regidor Casanovas Montane, Magi Corcordia sitgetana Mestre del col3legi Sant Josep
Regidor Vendrell Camps, Francesc Unio democratica de Catalunya Corcordia sitgetana
Regidor Montane Soler, Manuel Agrupació Tradicionalista Corcordia sitgetana Vicepresident del Foment de Sitges de 1932 a 1933
Regidor Cartro Robert, Isidor Agrupacio tradicionalista Corcordia sitgetana 39 Carli

Febrer de 1934 a juliol de 1935

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Mirabent Magrans, Josep Accio catalana republicana Corcordia sitgetana 27 Industrial També era sindic Renuncia al seu carrec en la sessio del 18 de juliol de 1935 per estar en desacord amb la politica del moment. Es substituit per Sebastia Torello Esteve

Febrer de 1934 a juliol de 1935

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
TA2 Marsal Fontanals, Joan Lliga regionalista Corcordia sitgetana En la sessio del 4 de juliol de 1935 s’accepta la seva renuncia al carrec de regidor perque es trasllada a Barcelona i es substituit per Gaspar Virella i Termes

Juliol de 1935 a juliol de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Virella Termes, Gaspar Lliga regionalista Corcordia sitgetana Contratista Entra al consistori el Juliol de 1935 en substitucio de Joan Marsal Fontanals El 1933 era el president del gremi de constructors d’obres
Regidor Torello Esteve, Sebastia Accio catalana republicana Corcordia sitgetana Entra al consistori el juliol de 1935 en substitucio de Josep Mirabent magrans

Abril 1931 a Octubre 1934/Febrer-Juliol 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
TA2 Vidal Palau, Sebastia Agrupacio Socialista Bloc d’esquerres antidinastiques. De febrer a octu Sabater A l’octubre de 1930 era el secretari de l’Agrupacio socialista Depurat arran dels Fets d’octubre Es reposat en el seu carrec de regidor pel Decret del 17 de febrer i es reincorpora la consistori el 3 de març
Regidor Santalo Camps, Joan ERC Bloc d’esquerres antidinastiques/ del febrer a oct Pertanyia al grup del periodic “Opinem”, més endavant confirmaria la seva filiacio a ERC Cap del somaten des del 12 de juny de 1934. Depurat arran dels Fets d’octubre es restituit en el seu carrec de regidor pel decret del 17 de febrer i es reincorpora al consistori el 3 de març
Regidor Pascual Mirabent, Sebastia ERC Bloc d’esquerres antidinastiques. De febrer a octu Pertanyia al grup del periodic “Opinem”, més endavant confirmaria la seva filiacio a ERC Depurat arran dels Fets d’octubre Es reposat en el seu carrec pel Decret del 17 de febrer i es reincorpora al consistori el 3 de març
Regidor Ibañez Montserrat, Vicenç Agrupacio Socialista Bloc d’esquerres antidinastiques. Del febrer a l’o Depurat arran dels Fets d’octubre Es reposat en el seu carrec de regidor pel Decret del 17 de febrer i es reincorpora al consistori el 3 de març

Abril de 1931 a gener de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Carbonell Company, Josep Agrupacio Socialista Bloc d’esquerres antidinastiques Sindic Fou un dels fundadors de l’Agrupacio socialista de Sitges
Alcalde Costa Canal, Josep Agrupacio Socialista Bloc d’esquerres antidinastiques 61 dependent de farmacia Primer alcalde socialista de la historia de Sitges
TA1 Jacas Llaurado, August Esquerra Republicana de Catalunya Bloc d’esquerres antidinastiques Pertanyia al grup de “L’Opinem”, periodic de l’associacio El Centaure. Més endavant confirmaria la seva filiacio a ERC
Regidor Curtiada Ferrer, Pere Estat catala-ERC Bloc d’esquerres antidinastiques 33 Sabater mantindra la seva militancia dins Estat Catala dins la disciplina d’ERC

Abril 1931 a Octubre 1934/Febrer-Juliol 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Regidor Xambo Miret, Josep Esquerra Republicana de Catalunya Coalicio republicao-socialista Mecanic Depurat arran dels Fets d’octubre es reposat en el seu carrec de regidor pel Decret del 17 de febrer i es reincorpora al consistori el 3 de març

3.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
LLiga Regionalista 0
Agrupacion centre tradicionalista de Sitges 0
Corcordia sitgetana 0 Coalicio de centredreta, guanya les eleccions de 1934
Reconstruccio sitgetana 0 Constituida per la Lliga i Accio catalana
Esquerra Republicana de Catalunya 1931 0 El 19 de setembre de 1930 comença la publicacio
Agrupacio catalanista de Sitges 1899 0
Partit catalanista republica 14 de maig de 1931 C/ sant Francesc 0 Filial d’ACR, despres de 1933 es digue Accio catalana republicana
Agrupacio socialista 1894 0
Estat catala 0
Comunio tradicionalista 0 La Fita Asociacion tradicionalista (carlina). dirigent Esteban Barrachina
Partit republica federal 7 de juny de 1931 0
Centre d’Esquerres 5 de juliol de 1931 0
Centre catalanista republica 7 de juny de 1931 0

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Sindicat agricola 1932 0 Director Joan Duran
CNT 0
Sindicat de sabaters 1936 0
Centro obrero 0
Sindicat unic de construccio 0
Sindicat obrers agricoles de Sitges 1931 0
Assemble de sindicats de turisme 0 El 3 de maig de 1936 se celebra la tercera assemblea de sindicats de Turisme de Catalunya

3.4 Religioses (Ni parroquies ni convents) (8)

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Federacio de Joves cristians El 29 de novembre de 1931 es constutueixen oficial C/ sant Francesc, després C/ Major i més tard C/ Sant Pau 0 Organitzadors dels primers concursos de pessebres, fins 1936
Conferencia de sant Vicenç de Paul 0
Patronat d’Accio Social Catolica 1917 0
Pia associacio de Sant Josep 0
Congregacion de los Dolores de Maria 1639 0
Patronat d’Accio Social catolica C/ Parellades 0
Congregacio de Filles de sant Josep 1897 Can puig de Galup; després c/ sant Bartomeu i el 1918 Isabel Julia els deixa en testament una casa a 0 Mares vetlladores o Josefines

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Retiro el 1870 C/ Angel Vidal 0
Associacio cultural de Sitges 1933-1936 0
La Fraternidad, sociedad de socorros mutuos 0
El Centaure 1927 0 El 1930 esdevingue una plataforma politica, donant pas a Esquerra Republicana de Catalunya
Sitges Atletic club 1935 0
Club esportiu 0
El Prado 1877 C/ Gumà i Ferran 0
Casa del Poble 1913 C/ Nou 0
Pavello de Mar 0
Boys Pallares 1933-1936 El Retiro, c/ Angel Vidal 0
Club ciclista suburense 1924 0
Unio sitgetana 1903-1936 1925 era al C/ sant Francesc 0

3.6 Altres

Nom Tipologia Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Atraccio de forasters foment del turisme 1916 0 Despres Foment de Turisme (2010 actiu)
Associacio protectora de l’ensenyança catalana educacio 1921 0
Associacio amics de l’hospital 1931 0
Quintet Mozart musical. Primera cobla sitgetana 1933 0

4. Cens de protagonistes de la vida pública

Cognoms, Nom Ofici Ambit d’actuació (9) Tasca destacable
Massip , Josep m Periodista i politic Politica 1931, 7 de maig, és nomenat cap de premsa dde la Generalitat 1936, 16 de febrer, és elegit diputat a Corts per ERC

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
Vaga de sabaters sindical Abans del 10 de maig de 1931 fins el 13 de maig de Vaga curta provocada per la impassivitat d’acontentar les demanes obreres
Vaga a la fàbrica de ciment Fradera de Vallcarca sindical 14 de juny de 1931 a 25 de juny de 1931 Aturada d’activitat de la fàbrica. Enric Albiñana Guijarro i Francisco Sabater militants de la CNT a Sitges van participar en el míting celebrat a la colònia indiustrial, donant suport als treballadors en vaga.
Fets d’octubre de 1934 Social 1934-1935 Es prohibí fer festes al carrer. Tot i així se celebra el carnaval de 1935

6. Visites al municipi de figures destacades

Nom Data Motiu
Lazaro Higuera Hipolit 1930-1936 estiuejant
Macia Lussa Francesc 16 d’abril de 1933 Inaguracio del museu Cau Ferrat
Morera Enric 12 de juny de 1932 Inaguracio bust de Santiago Rusiñol
Gassol Ventura 12de juny de 1932 Inaguracio bust de Santiago Rusiñol
Schmeling Max 15 de març de 1934 Boxador, excampio mundial dels pesos pesants, arriba a sitges per preparar el combat contra Paulino Uzcudum, que se celebra a Montjuic dos mesos més tard
Chesterton Gilbert K 1935 Visita el poble per tercera vegada
Irurita Manuel bisbe 18 d’octubre de 1931 Visita Sitges i ofereix un ex-vot al santuari de la Marededéu del Vinyet
Irurita Manuel bisbe 18 d’octubre de 1931 Visita Sitges i ofereix un ex-vot al santuari de la Marededéu del Vinyet
Diputació Barcelona...