Santa Margarida i els Monjos

febrer de 1934 a octubre de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Bolet Soler, Antoni ERC ERC pagés
TA1 Bosch Roca, Josep ERC ERC pagés era el Síndic
Regidor Santacana Sans, Joan ERC ERC 32 pagés propietari
Regidor Ràfols Raventós, Josep ERC ERC 44 pagés
Regidor Janè Figueras, Pau ERC ERC 26 pagés
Regidor Martí Marcè, Joan ERC ERC
Regidor Pujol Padrós, Ferran Lliga Catalana Lliga Catalana Encarregat fàbrica de ciment Freixa SA
Regidor Rovira Mestres, Josep Lliga Catalana Lliga Catalana 51 propietari

febrer de 1936 a juliol de 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Ràfols Raventós, Joan ERC ERC 44 pagés
TA1 Bosch Roca, Josep ERC ERC pagés
TA2 Santacana Sans, Joan ERC ERC 44 propietari
Regidor Bolet Soler, Antoni ERC ERC pagés
Regidor Janè Figueras, Pau ERC ERC 28 pagés
Regidor Martí Marcè, Joan ERC ERC
Regidor Pujol Padrós, Ferran dretes Lliga Catalana Encarregat fàbrica de ciment Freixa SA
Regidor Rovira Mestres, Josep dretes Lliga Catalana 53 propietari
Regidor Rovira Solè, Josep dretes Lliga Catalana 43 propietari

Maig 1935 – febrer 1936

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Pujol Padrós, Ferran Dretes Encarregat fàbrica de ciment Freixa SA Nomenat a dit
TA1 Rovira Solè, Josep Dretes 42 propietari Nomenat a dit
TA2 Albornà Solè, Ramon Dretes 27 propietari Nomenat a dit
Regidor Rovira Mestres, Josep Dretes 52 propietari Nomenat a dit
Regidor Benedicto Llucià, Félix Partit Republicà Radical Jornaler Nomenat a dit
Regidor Ferret Sans, Joan ACR pagés Nomenat a dit
Regidor Marcè Rubió, Francesc Dretes 27 Propietari Nomenat a dit Fins el 25/05/1935
Regidor Mateu Raventós, Joan Dretes 45 pagés Nomenat a dit
Regidor Rovira Navarro, Joan Dretes 30 comerciant Nomenat a dit

octubre de 1934 a maig de 1935

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Pujol Padrós, Ferran Dreta Encarregat fàbrica de ciment Freixa SA Nomenat a dit per l´autoritat militar
Regidor Rovira Mestres, Josep Dreta 51 propietari Nomenat a dit per l´autoritat militar
Regidor Rovira Solè, Josep Dreta 41 propietari

juny de 1931 a gener de 1934

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Vidal Miró, Joan ACR ACR 56 petit propietari
TA1 González González, Joan ACR ACR
TA2 Montserrat Arnabat, Joan ACR ACR 33 pagés
Regidor Martí Marcè, Pere ACR ACR pagés
Regidor Ferret Sans, Joan ACR pagés
Regidor Palau Roca, Esteve ACR 33 pagés
Regidor Bolet Soler, Antoni ERC ERC pagés
Regidor Coll Mañè, Ramon ERC ERC 35 jornaler
Regidor Torrents Cañas, Miquel ERC ERC 29 pagés
Regidor Vinyals Usina, Ramon ERC ERC 27 jornaler

abril de 1931 a maig de 1931

Càrrec (1) Cognoms, nom Filiació politica Candidatura
Grup municipal (2)
Edat(3) Profesió Notes
Alcalde Vidal Miró, Joan ACR ACR 56 Petit propietari
TA1 Barreras Farrè, Jaume Unió Patríótica Monàrquica 48 Propietari i empresari
TA2 Carbonell Hill, Joan Unión Patriótica Monàrquica 46 comerciant
Regidor Raventós Raventós, Josep ACR ACR 40 jornaler Era el Síndic
Regidor Olivella Solè, Jaume ACR ACR 46 Petit propietari
Regidor Bertran Miró, Jeroni ACR ACR 50 Paleta
Regidor Mata Font, Jaume ACR ACR 60 pagés
Regidor Martí Marcè, Pere ACR ACR
Regidor Ferret Sans, Joan Unión Patriótica Monàrquica pagés
Regidor Palau Roca, Esteve Unión Patriótica Monàrquica 33 Pagés Era el Dipositari

3.1 Politiques

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Esquerra Republicana de Catalunya 0 No Va celebrar el primer míting als Monjos el 12 de novembre de 1931. Els principals dirigents eren: Ramon Coll Mañè, Ramon Vinyals, Antoni Bolet Soler, Alfons Casalè, Joan Fàbregas Cañellas, Vicenç Usina Quintana, Francesc Gatell Quer, Joan Santacana Sans, Joan Martí Marcè, Antoni Salinas Trabal i Miquel Torrents Cañas.
Lliga Regionalista – Lliga Catalana 0 No Esdevè LLiga Catalana a partir de febrer de 1933. Els principals dirigents eren: Ferran Pujol Padrós, Pere Casals Piñol, Amado Ferrer Martínez, Ramon Albornà Albornà, Joan Rovira Fontanals, Josep Romeu Freixa, Josep Maria Suñol Garcia, Vicenç Samaranch Fina, Joan Batlle Planas, Esteve Palau Roca i Joan Carbonell Hill.
Acció Republicana La Ràpita 0 No Dirigents: Joan Vidal Miró, Jeroni Bertran Miró, Joan Montserrat Arnabat, Joan Ferret Sans, Jaume Solè Moleras, Pere Martí Marcè i Jaume Soler Olivella.
Unió Socialista de Catalunya 1933 0 Els principals dirigents eren: Basili Sagarra Sementer i Aureli Viquerin Viquerin
Esquerra Republicana de Catalunya 1931 Societat republicana La Margaridoia, carrer Ànselm Clavè, 17 130
Unió Socialista de Catalunya 1933 20
Acció Catalana Republicana 1931 80
Lliga Regionalista 1931 80 A partir de 1933 pasa a denominar-se Lliga Catalana

3.2 Sindicals

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Confederació Nacional del Treball (CNT) – Sindicat Únic de Treballadors dels Monjos (SUT) Plaça de l´esglèsia, al costat del Bar Buenos Aires 350 No Els principals dirigents eren: Manuel Carreño González, Pere i Francesc Tudela Corbalán, Manel i Josep Coca Fontanals, JOan Ortega Martínez, Josep Aunès Plou, Alfons Palau Marlès, Pere Fontanals Sendra, Pau Bosch Pagés i Joaquim Calvo Casas.
Centro Socialista Obrero del Cemento – Unió General de Treballadors (UGT) abril 1933 Carretera núm. 17 89 No Els principals dirigents eren: Jaume Sendra Atxet, Basili Segarra Sementer, Josep Reverter, Josep Martínez Guil, Aureli Viquerin Viquerin, Josep Casany Morató, Josep Barbat Grau, Ginès Martínez Hernández i Miquel Notó.
Unió de Rabassaires 300 No Els principals dirigents eren: Damià Olivella Martí, Joan i Josep Alsina, Josep Casañas Castellví, Salvador Tort Solanes, Pau Janè Figueres, Josep Ràfols Raventós, Federic Baquès Solè, Agustí Pellicer Carreras, Cristófor Ràfols Albareda, Salvador Sonet, Josep Gatell Quer i Josep Tort Colet.
Sindicat Únic de Treballadors – CNT 1918 Plaça de l´Esglèsia 250
UGT 1933 carretera de Barcelona, 17 100
Rabassaires de Can Rubió 1922 80

3.3 Cooperatives i sindicats agrícoles

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
La Rapitenca 6/7/1905 0 No
Societat Cooperativa del barri de Cal Rubió de veïns i agricultors 12/11/1907 0 No Va deixar d´existir el 27/5/1933
Sindicat Agrícola La Falç 1935 carrer de les vinyes, 2 0
Sindicat agrícola i cooperativa de la Ràpita 1933 La Ràpita, 10 0
Sindicat agrícola i cooperativa de cal Rubió 1933 0

3.5 Ateneus, centres, societats…

Nom Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Centre d´Esquerra la Margaridoia 1931 carrer Ànselm Clavè, 17 300 Es tracta de l´antiga Societat Coral la Margaridoia, fundada l´any 1902, com a cor de Clavè, i que posteriorment esdevè centre cultural i recreatiu. Era el local de les esquerres del poble
Centre de la Ràpita 1905 200
Centre de Cal Rubió 1907 50

3.6 Altres

Nom Tipologia Data fundació Localització Nombre d’afiliats Premsa Altres
Mútua Obrera d´Empleats i operaris de la Fàbrica Ciments Miret SA Mutual 1932 carrer d´Anselm Clavè, 2 0
Mútua Obrera d´Empleats i operaris de la Fàbrica dels Srs. Freixas Mutual 1922 Fàbrica Freixa SA 0

4. Cens de protagonistes de la vida pública

Cognoms, Nom Ofici Ambit d’actuació (9) Tasca destacable
Santacana Sans, Joan pagés polític/sindical Membre i dirigent de l´ERC i de la Unió de Rabassaires. Tasca organitzativa dels pagesos
Bolet Soler, Antoni jornaler polític Dirigent de l´ERC
Casals Piñol, Pere Empresari Polític Dirigent de la Lliga Catalanista
Vidal Miró, Joan Petit propietari polític i social Dirigent de l´Acció Catalana Republicana President del Centre de la Ràpita Alcalde
Segarra Sermenter, Basili jornaler polític / Sindical Dirigent de la USC i de la UGT
Carreño González, Manuel jornaler sindical Dirigent de la CNT, sector del ciment
Fontanals Sendra, Pere jornaler Sindical Dirigent de la CNT Alcalde durant la guerra civil
Alsina Muntaner, Josep pagés Sindical Dirigent de la Unió de Rabassaires i de la Societat La Margaridoia
Janè Figueras, Pau Pagés polític / sindical Dirigent de l´ERC i de la Unió de Rabassaires

5. Conflictes (aldarulls, manifestacions sabotatges, vages…)

Conflicte (10) Tipus(11) Data Breu descripció
El metge del poble Social 1931-1934 Un metge representava les dretes (Samaranch) i l´altre les guerres (Casalè), i cada canvi a l´Ajuntament comportava un canvi en el metge muncipal.
Vagues dels treballadors de les fàbriques de cime Social / Sindical 1931 i 1933 Vagues per aconseguir millores salarials i horàries.
Conflicte Rabassaire Social / Sindical 1931, 1932 i 1934 Revisió de contractes de conreu. Fets del 6 d´octubre de 1934 i repressió posterior: intent de cremar la porta de l´Esglèsia parroquial; anada a Vilafranca i participació en la crema d´esglèsies i capelles. Motiu central de la disputa política del municipi
Explosió d´alguns petards dirigits contra dirig Polític 1931 L´ajuntament autoritza la creació de guàrdies jurats amb armes per a protegir la propietat
Enfrontaments als plens municipals Polític 1931-1934 Entre majoria moderada (ACR) i minori radical (ERC), que obliga a fer els plens amb preséncia dels Mossos d´Esquadra
Diputació Barcelona...